logo-funeral สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ

จัดดอกไม้หน้าศพแบบสั่งทำพิเศษ18

Description

จัดดอกไม้หน้าศพแบบสั่งทำพิเศษ

รหัสสินค้า : SF1304
ชื่อสินค้า : จัดดอกไม้หน้าศพแบบสั่งทำพิเศษ
รายละเอียดสินค้า : จัดดอกไม้หน้ศศพแบบสั่งทำพิเศษ

ลักษณะการจัดดอกไม้ศพ : จัดดอกไม้หน้าศพ
แบบสั่งทำพิเศษ แบบ modern โดยการใช้โอเอซิสเป็นเส้นๆ
แล้วปักดอกไม้ และมีพุ่มเล็กๆประดับตกแต่ง
และมีดอกไม้ตกแต่งกรอบรูป 1 ชุด
ดอกไม้ที่ใช้จัด : มัม, กล้วยไม้, กุหลาบ, คาร์เนชั่น และ เฟิร์นยอดอ่อน
วัสดุ : ลวดตาข่าย และ โอเอซิส

flower_select_037_0