logo-funeral สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ

จัดดอกไม้หน้าศพแบบสั่งทำพิเศษ6

Description

จัดดอกไม้หน้าศพแบบสั่งทำพิเศษ

รหัสสินค้า : SF1309
ชื่อสินค้า : จัดดอกไม้หน้าศพแบบสั่งทำพิเศษ
รายละเอียดสินค้า : จัดดอกไม้หน้ศศพแบบสั่งทำพิเศษ

ลักษณะการจัดดอกไม้ศพ : จัดดอกไม้หน้าศพ
แบบสั่งทำพิเศษ แบบ modern ทำเป็นแบบหยดนำ้
และมีดอกไม้ตกแต่งกรอบรูป 1 ชุด
ดอกไม้ที่ใช้จัด : มัม, เบญจมาศ, คาร์เนชั่น, กุหลาบ และ ใบพุด
วัสดุ : กระบะ, โอเอซิส และ ลวดตาข่าย

flower_select_084_0