logo-funeral สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ

ดอกไม้ประดับเมรุ11

Description

ดอกไม้ประดับเมรุ

รหัสสินค้า : SF1413
ชื่อสินค้า : ดอกไม้ประดับเมรุ
รายละเอียดสินค้า : จัดดอกไม้ประดับเมรุ

ลักษณะการจัดดอกไม้ศพ : จัดดอกไม้ประดับเมรุแบบพุ่มหัวเสากับราว จัดเป็น Group
ดอกไม้ที่ใช้จัด : มัม, เยบิล่า, เบญจมาศ, กุหลาบ, ลิลลี่ และ ใบทางหมาก
วัสดุ : โอเอซิส

flower_select_004_0