logo-funeral สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ

ดอกไม้ประดับเมรุ14

Description

ดอกไม้ประดับเมรุ

รหัสสินค้า : SF1409
ชื่อสินค้า : ดอกไม้ประดับเมรุ
รายละเอียดสินค้า : จัดดอกไม้ประดับเมรุ

ลักษณะการจัดดอกไม้ศพ : จัดดอกไม้ประดับเมรุแบบ modern มีหยดน้ำหัวเสา มีราวบันได้โค้ง
ดอกไม้ที่ใช้จัด : กล้วยไม้, ดอกเบิร์ด, หน้าวัว, มัม, กุหลาบ, ใบมอญ, คาร์เนชั่น, เยบิล่า, ใบพลูจีบ และ เบญจมาศ
วัสดุ : โอเอซิส

flower_select_005_0