logo-funeral สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ
Promotion silver

Promotion Silver

Promotion Silver

Promotion Silver ทางสุริยาหีบศพมีโปรโมชั่นจัดงานศพแบบครบวงจรให้ท่านได้เลือกใช้อย่างสะดวก ทางเราจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับพิธีบรรจุศพให้ครบทั้งหมด รวมไปถึงบริการรถรับส่ง มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญช่วยเคลื่อนย้าย และสอนประกอบการจัดพิธี โดยทางสุริยามีโปรโมชั่นมากมายหลายระดับให้ท่านได้เลือก แต่วันนี้จะยกตัวอย่างโปรโมชั่นระดับ Silver ให้ทุกท่านได้รู้จัก

Silver 1 

 • บริการรถรับส่ง 
 • บุภายในผ้านวม
 • ชุดดอกไม้รดน้ำศพ มะลิกุหลาบ + น้ำอบไทย
 • อุปกรณ์เชิญวิญญาณ 5 ชิ้น
 • ดอกไม้จันทน์ 100 ดอก + 3 ดอกเชิญ
 • ดอกไม้หน้าศพแบบกอผสม 5 กอ
 • ดอกไม้กรอบรูป
 • ดอกไม้หลังหีบ 1 กอใหญ่
 • หีบขอบเทพพนม
 • ผ้าแพรคลุมศพ
 • ดอกไม้ถวายพระ (คืนแรก)

หมายเหตุ 

 • บริการฉีดยารักษาสภาพศพเพิ่ม 1,000 บาท
 • ชุดธูปเทียนสวดคืนละ 500 บาท
 • นิมนต์พระเพิ่ม 1,000 บาท (ทางร้านใส่ซองให้พระเอง)
 • ค่าพนักงานยก ไม่ได้คิดค่าบริการเป็น service (ขึ้นอยู่กับทางญาติจะให้ค่าตอบแทน)

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • ระยะทางรถรับส่ง หมายถึงระยะทางไป-กลับวัด จาก สุริยา ฟิวเนอรัล และสาขาอื่นที่ร่วมรายการเป็นระยะทางภายในรัศมี 20 กิโลเมตร กรณีที่ไกลว่าระยะทางที่กำหนด ทางสุริยาหีบศพจะมีค่าบริการเพิ่มเติมตามระยะทางที่เกิน หรือ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการนำส่งไปต่างจังหวัด ค่าบริการจัดส่งจะคิดตามอัตราที่ทางร้านกำหนดไว้

Silver 2

 • บริการรถรับส่ง 
 • บุภายในผ้านวม
 • ชุดดอกไม้รดน้ำศพ มะลิกุหลาบ + น้ำอบไทย
 • อุปกรณ์เชิญวิญญาณ 5 ชิ้น
 • ดอกไม้จันทน์ 100 ดอก + 3 ดอกเชิญ
 • ดอกไม้หน้าศพแบบกอผสม 5 กอ
 • ดอกไม้กรอบรุป
 • ดอกไม้หลังหีบ 1 กอใหญ่
 • หีบเทพพนมฐาน 1 ชั้น
 • ผ้าแพรคลุมศพ
 • ดอกไม้ถวายพระ (คืนแรก)

หมายเหตุ 

 • บริการฉีดยารักษาสภาพศพเพิ่ม 1,000 บาท
 • ชุดธูปเทียนสวดคืนละ 500 บาท
 • นิมนต์พระเพิ่ม 1,000 บาท (ทางร้านใส่ซองให้พระเอง)
 • ค่าพนักงานยก ไม่ได้คิดค่าบริการเป็น service (ขึ้นอยู่กับทางญาติจะให้ค่าตอบแทน)

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • ระยะทางรถรับส่ง หมายถึงระยะทางไป-กลับวัด จาก สุริยา ฟิวเนอรัล และสาขาอื่นที่ร่วมรายการเป็นระยะทางภายในรัศมี 20 กิโลเมตร กรณีที่ไกลว่าระยะทางที่กำหนด ทางสุริยาหีบศพจะมีค่าบริการเพิ่มเติมตามระยะทางที่เกิน หรือ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการนำส่งไปต่างจังหวัด ค่าบริการจัดส่งจะคิดตามอัตราที่ทางร้านกำหนดไว้

Silver 3

 • บริการรถรับส่ง 
 • บุภายในผ้านวม
 • ชุดดอกไม้รดน้ำศพ มะลิกุหลาบ + น้ำอบไทย
 • อุปกรณ์เชิญวิญญาณ 5 ชิ้น
 • ดอกไม้จันทน์ 100 ดอก + 3 ดอกเชิญ
 • ดอกไม้หน้าศพแบบกอผสม 5 กอ
 • ดอกไม้กรอบรูป
 • ดอกไม้หลังหีบ 1 กอใหญ่
 • หีบเทพพนมฐาน 2 ชั้น
 • ผ้าแพรคลุมศพ
 • ดอกไม้ถวายพระ (คืนแรก)

หมายเหตุ 

 • บริการฉีดยารักษาสภาพศพเพิ่ม 1,000 บาท
 • ชุดธูปเทียนสวดคืนละ 500 บาท
 • นิมนต์พระเพิ่ม 1,000 บาท (ทางร้านใส่ซองให้พระเอง)
 • ค่าพนักงานยก ไม่ได้คิดค่าบริการเป็น service (ขึ้นอยู่กับทางญาติจะให้ค่าตอบแทน)

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • ระยะทางรถรับส่ง หมายถึงระยะทางไป-กลับวัด จาก สุริยา ฟิวเนอรัล และสาขาอื่นที่ร่วมรายการเป็นระยะทางภายในรัศมี 20 กิโลเมตร กรณีที่ไกลว่าระยะทางที่กำหนด ทางสุริยาหีบศพจะมีค่าบริการเพิ่มเติมตามระยะทางที่เกิน หรือ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการนำส่งไปต่างจังหวัด ค่าบริการจัดส่งจะคิดตามอัตราที่ทางร้านกำหนดไว้

Silver 4

 • บริการรถรับส่ง 
 • บุภายในผ้านวม
 • ชุดดอกไม้รดน้ำศพ มะลิกุหลาบ + น้ำอบไทย
 • อุปกรณ์เชิญวิญญาณ 5 ชิ้น
 • ดอกไม้จันทน์ 100 ดอก + 3 ดอกเชิญ
 • ดอกไม้หน้าศพแบบกอผสม 5 กอ
 • ดอกไม้กรอบรูป
 • ดอกไม้หลังหีบ 1 กอใหญ่
 • หีบเทพพนมฐาน 3 ชั้น
 • ผ้าแพรคลุมศพ
 • ดอกไม้ถวายพระ (คืนแรก)

หมายเหตุ 

 • บริการฉีดยารักษาสภาพศพเพิ่ม 1,000 บาท
 • ชุดธูปเทียนสวดคืนละ 500 บาท
 • นิมนต์พระเพิ่ม 1,000 บาท (ทางร้านใส่ซองให้พระเอง)
 • ค่าพนักงานยก ไม่ได้คิดค่าบริการเป็น service (ขึ้นอยู่กับทางญาติจะให้ค่าตอบแทน)

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • ระยะทางรถรับส่ง หมายถึงระยะทางไป-กลับวัด จาก สุริยา ฟิวเนอรัล และสาขาอื่นที่ร่วมรายการเป็นระยะทางภายในรัศมี 20 กิโลเมตร กรณีที่ไกลว่าระยะทางที่กำหนด ทางสุริยาหีบศพจะมีค่าบริการเพิ่มเติมตามระยะทางที่เกิน หรือ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการนำส่งไปต่างจังหวัด ค่าบริการจัดส่งจะคิดตามอัตราที่ทางร้านกำหนดไว้

Silver 5

 • บริการรถรับส่ง 
 • บริการบุภายในผ้าต่วน
 • ชุดดอกไม้รดน้ำศพ มะลิกุหลาบ + น้ำอบไทย
 • อุปกรณ์เชิญวิญญาณ 5 ชิ้น
 • ดอกไม้จันทน์ 100 ดอก + 3 ดอกเชิญ
 • ดอกไม้หน้าศพแบบกอผสม 5 กอ
 • ดอกไม้กรอบรูป
 • ดอกไม้หลังหีบ 1 กอใหญ่
 • หีบสติ๊กเกอร์มุกทองฐาน 3 ชั้น
 • ผ้าแพรคลุมศพ
 • ดอกไม้ถวายพระ (คืนแรก)

หมายเหตุ 

 • บริการฉีดยารักษาสภาพศพเพิ่ม 1,000 บาท
 • ชุดธูปเทียนสวดคืนละ 500 บาท
 • นิมนต์พระเพิ่ม 1,000 บาท (ทางร้านใส่ซองให้พระเอง)
 • ค่าพนักงานยก ไม่ได้คิดค่าบริการเป็น service (ขึ้นอยู่กับทางญาติจะให้ค่าตอบแทน)

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • ระยะทางรถรับส่ง หมายถึงระยะทางไป-กลับวัด จาก สุริยา ฟิวเนอรัล และสาขาอื่นที่ร่วมรายการเป็นระยะทางภายในรัศมี 20 กิโลเมตร กรณีที่ไกลว่าระยะทางที่กำหนด ทางสุริยาหีบศพจะมีค่าบริการเพิ่มเติมตามระยะทางที่เกิน หรือ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการนำส่งไปต่างจังหวัด ค่าบริการจัดส่งจะคิดตามอัตราที่ทางร้านกำหนดไว้

Silver 6

 • บริการรถรับส่ง 
 • บริการบุภายในผ้าต่วน
 • ชุดดอกไม้รดน้ำศพ มะลิกุหลาบ + น้ำอบไทย
 • อุปกรณ์เชิญวิญญาณ 5 ชิ้น
 • ดอกไม้จันทน์ 100 ดอก + 3 ดอกเชิญ
 • ดอกไม้หน้าศพแบบกอผสม 5 กอ
 • ดอกไม้กรอบรูป
 • หีบผ้าตาดทองเรียบครึ่งใบฐาน 3 ชั้น
 • ผ้าแพรคลุมศพ
 • ดอกไม้ถวายพระ (คืนแรก)

หมายเหตุ 

 • บริการฉีดยารักษาสภาพศพเพิ่ม 1,000 บาท
 • ชุดธูปเทียนสวดคืนละ 500 บาท
 • นิมนต์พระเพิ่ม 1,000 บาท (ทางร้านใส่ซองให้พระเอง)
 • ค่าพนักงานยก ไม่ได้คิดค่าบริการเป็น service (ขึ้นอยู่กับทางญาติจะให้ค่าตอบแทน)

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • ระยะทางรถรับส่ง หมายถึงระยะทางไป-กลับวัด จาก สุริยา ฟิวเนอรัล และสาขาอื่นที่ร่วมรายการเป็นระยะทางภายในรัศมี 20 กิโลเมตร กรณีที่ไกลว่าระยะทางที่กำหนด ทางสุริยาหีบศพจะมีค่าบริการเพิ่มเติมตามระยะทางที่เกิน หรือ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการนำส่งไปต่างจังหวัด ค่าบริการจัดส่งจะคิดตามอัตราที่ทางร้านกำหนดไว้

บทความที่เกี่ยวข้อง

สำหรับท่านใดที่ต้องการสอบถามเกี่ยวกับหีบศพ โลงศพ หรือ การจัดงานศพ และอุปกรณ์ในการทำพิธีแบบครบวงจร มีทุกศาสนาทุกรูปแบบ สามารถปรึกษาสุริยาหีบศพได้เลยนะคะ หรือสามารถดูในเว็บไซต์ Suriya Funeral เพื่อขอดูโปรโมชั่นในการจัดงานศพ หีบศพ โลงศพ ดอกไม้หน้าหีบศพ หรือรถรับส่งได้ เมื่อถึงเวลาในการเคลื่อนย้ายจะได้ไม่เกิดความผิดพลาด โดยทางเราพร้อมให้บริการตลอด 24 ชม. ด้วยประสบการณ์ด้านหีบศพที่ยาวนาน การันตีคุณภาพหีบศพ และบริการของทางเรา มีหีบศพให้เลือกมากกว่า 100 แบบ อาทิ หีบศพเทพพนม หีบศพไม้สัก หีบศพจำปา หีบศพคริสต์ เป็นต้น หากเกิดข้อสงสัยเรื่อง หีบศพ โลงศพ ดอกไม้หน้าหีบศพ สามารถปรึกษาได้ที่ โทร 02-950-0989 ได้ตลอด 24 ชม. เรายินดีให้บริการค่ะ

สามารถติดต่อได้ที่

Website : www.suriyafuneral.com

Line : @Suriyagroup

Facebook : สุริยาหีบศพ , Suriya Funeral

Tel : 02-950-0989 ได้ตลอด 24 ชม.

หีบศพ โลงศพ สุริยาหีบศพ บริการรถรับศพ บริการดอกไม้หน้าศพ ปรึกษาสุริยาหีบศพ

ให้เราดูแลคุณ จนถึงวินาทีสุดท้าย