Set 4


Set 4


หีบศพพรีเมี่ยม โลงศพพรีเมี่ยม สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ หีบศพคุณภาพดี Set 4
set 4 หีบศพ สุริยาหีบศพ โลงศพ suriya สุริยาแคราย สุริยาคลองหลวง
หีบศพพรีเมี่ยม โลงศพพรีเมี่ยม สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ หีบศพคุณภาพดี
หีบศพพรีเมี่ยม โลงศพพรีเมี่ยม สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ หีบศพคุณภาพดี
หีบศพพรีเมี่ยม โลงศพพรีเมี่ยม สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ หีบศพคุณภาพดี

1. บริการรถรับส่ง ระยะทาง 1
2. ชุดดอกไม้รดน้ำศพ มะลิกุหลาบ + น้ำอบไทย
3. อุปกรณ์เชิญวิญญาณ 5 ชิ้น
4. หีบไม้สักฐาน 3 ชั้น

**หมายเหตุ**

แพ็คเกจนี้ไม่รวมบริการฉีดยารักษาสภาพศพและดอกไม้หน้าศพ หากลูกค้าต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 02-950-0989

เงื่อนไข

1. ระยะทางรถรับส่ง “ระยะทาง1” หมายถึงระยะทางไป-กลับวัด จากสุริยา ฟิวเนอรัล และสาขาอื่นที่ร่วมรายการเป็นระยะทางภายในรัศมี 20 กิโลเมตร กรณีที่ไกลว่าระยะทางที่กำหนดทางเราจำเป็นต้องคิดค่าบริการเพิ่มเติมตามระยะทางที่เกินหรือในกรณีที่ลูกค้าต้องการนำส่งสินค้าไปต่างจังหวัด ทางเรายินดีบริการแต่จะต้องคำนวนค่าบริการจัดส่งตามระยะทางตามอัตราที่ทางร้านกำหนดไว้

2. ห้ามเปลี่ยนแปลงสินค้าใน Package แต่ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าอื่นๆเพิ่มเติมได้

3. กรณีที่ลูกค้าซื้อ Package แล้วไม่สามารถรับสินค้ารายการใดรายการหนึ่งได้เนื่องจากติดเงื่อนไขบางประการ ทางร้านจะให้เป็นส่วนลดในการซื้อแพ็คเกจแทน

4. กรณีที่ลูกค้ายกเลิกรายการคำสั่งซื้อสินค้าหรือ Package ทางร้านจะขอหักค่าดำเนินการเป็นจำนวน 30% ราคาสินค้าหรือ Package