Promotion โปรโมชั่น

โปรโมชั่น Silver 1-4 โปรโมชั่น Gold 1-4 โปรโมชั่น Platinum Star และ Platinum Diamond

โทรปรึกษาเรื่องการจัดงานศพ ฟรี!! โทรเลย!! 095-392-8964 

โปรโมชั่น Silver

รายละเอียด โปรโมชั่น Silver

บริการรถรับส่ง, บริการฉีดยารักษาสภาพศพ, ชุดดอกไม้รดน้ำศพ มะลิกุหลาบ + น้ำอบไทย, อุปกรณ์เชิญวิญญาณ, ดอกไม้จันทน์, ดอกไม้หน้าศพแบบกอผสม 5 กอ, หีบธรรมดา /หีบขอบเทพนม/หีบขอบเทพนมฐาน 1 ชั้น /หีบขอบเทพนมฐาน 2 ชั้น

โปรโมชั่น Gold

รายละเอียด โปรโมชั่น Gold

บริการรถรับส่ง, บริการฉีดยารักษาสภาพศพ, ชุดดอกไม้รดน้ำศพ มะลิกุหลาบ + น้ำอบไทย, อุปกรณ์เชิญวิญญาณ, ดอกไม้จันทน์ + ดอกไม้จันทน์ของประธาน, ดอกไม้หน้าศพแบบกอผสม 5 กอ (Gold1) , ดอกไม้หน้าศพแบบสวน 2 ชั้น (Gold 2/3/4), หีบขอบเทพนมฐาน 3 ชั้น /หีบเทพนมฐาน 3 ชั้นผ้าตาดทองครึ่งใบ /หีบสติ๊กเกอร์มุกดำฐาน 3 ชั้น /หีบผ้าตาดทองย่นฐาน 3 ชั้น

โปรโมชั่น Gold Plus

หีบศพ โลงศพ สุริยาหีบศพ บริการโลงศพครบวงจร
โปรโมชั่น โกพลัส หีบศพ โลงศพ สุริยาหีบศพ บริการโลงศพครบวงจร
โปรโมชั่น โกพลัส หีบศพ โลงศพ สุริยาหีบศพ บริการโลงศพครบวงจร
โปรโมชั่น โกพลัส หีบศพ โลงศพ สุริยาหีบศพ บริการโลงศพครบวงจร

รายละเอียด โปรโมชั่น Gold Plus

บริการรถรับส่ง, บริการฉีดยารักษาสภาพศพ, ชุดดอกไม้รดน้ำศพ มะลิกุหลาบ + น้ำอบไทย, อุปกรณ์เชิญวิญญาณ, ดอกไม้จันทน์ + ดอกไม้จันทน์ของประธาน, ดอกไม้หน้าศพแบบสวน 2 ชั้น, หีบสติ๊กเกอร์มุกดำฐาน 3 ชั้น / หีบผ้าตาดทองย่นฐาน 3 ชั้น / หีบทรงธรรมพ่นสี / หีบไม้สักใหม่, * เครื่องไทยธรรม (ผ้าสบง) 4 ชุด/คืน (จำนวน 3 คืน)

โปรโมชั่น Platinum

รายละเอียด โปรโมชั่น Platinum

บริการรถรับส่ง, บริการฉีดยารักษาสภาพศพ, ชุดดอกไม้รดน้ำศพ มะลิกุหลาบ + น้ำอบไทย, อุปกรณ์เชิญวิญญาณ, ดอกไม้จันทน์ + ดอกไม้จันทน์ของประธาน, ดอกไม้หน้าศพแบบสวน 2 ชั้น (Star), ดอกไม้หน้าศพแบบโมเดิร์น (Diamond), หีบไม้สักฐาน 3 ชั้น /หีบไม้สักทรงธรรม

Suriya Funeral ให้เราดูแลคนที่ท่านรักจนถึงวินาทีสุดท้าย