Promotion โปรโมชั่น

โปรโมชั่น Silver 1-4 โปรโมชั่น Gold 1-4 โปรโมชั่น Platinum Star และ Platinum Diamond

โทรปรึกษาเรื่องการจัดงานศพ ฟรี!! โทรเลย!! 02-950-0989 

โปรโมชั่น Silver

รายละเอียด โปรโมชั่น Silver

บริการรถรับส่ง, บริการฉีดยารักษาสภาพศพ, ชุดดอกไม้รดน้ำศพ มะลิกุหลาบ + น้ำอบไทย, อุปกรณ์เชิญวิญญาณ, ดอกไม้จันทน์, ดอกไม้หน้าศพแบบกอผสม 5 กอ, หีบธรรมดา /หีบขอบเทพนม/หีบขอบเทพนมฐาน 1 ชั้น /หีบขอบเทพนมฐาน 2 ชั้น

โปรโมชั่น Gold

รายละเอียด โปรโมชั่น Gold

บริการรถรับส่ง, บริการฉีดยารักษาสภาพศพ, ชุดดอกไม้รดน้ำศพ มะลิกุหลาบ + น้ำอบไทย, อุปกรณ์เชิญวิญญาณ, ดอกไม้จันทน์ + ดอกไม้จันทน์ของประธาน, ดอกไม้หน้าศพแบบกอผสม 5 กอ (Gold1) , ดอกไม้หน้าศพแบบสวน 2 ชั้น (Gold 2/3/4), หีบขอบเทพนมฐาน 3 ชั้น /หีบเทพนมฐาน 3 ชั้นผ้าตาดทองครึ่งใบ /หีบสติ๊กเกอร์มุกดำฐาน 3 ชั้น /หีบผ้าตาดทองย่นฐาน 3 ชั้น

โปรโมชั่น Platinum

รายละเอียด โปรโมชั่น Platinum

บริการรถรับส่ง, บริการฉีดยารักษาสภาพศพ, ชุดดอกไม้รดน้ำศพ มะลิกุหลาบ + น้ำอบไทย, อุปกรณ์เชิญวิญญาณ, ดอกไม้จันทน์ + ดอกไม้จันทน์ของประธาน, ดอกไม้หน้าศพแบบสวน 2 ชั้น (Star), ดอกไม้หน้าศพแบบโมเดิร์น (Diamond), หีบไม้สักฐาน 3 ชั้น /หีบไม้สักทรงธรรม

Suriya Funeral ให้เราดูแลคนที่ท่านรักจนถึงวินาทีสุดท้าย

โทรปรึกษาเรื่องการจัดงานศพ ฟรี!! โทรเลย!! 02-950-0989