Promotion โปรโมชั่น

โปรโมชั่น Silver 1-4 โปรโมชั่น Gold 1-4 โปรโมชั่น Platinum A-D

โทรปรึกษาเรื่องการจัดงานศพ ฟรี!! โทรเลย!! 02-950-0989

โปรโมชั่น Silver

Silver3 สุริยาหีบศพ โลงศพ หีบศพ ดอกไม้หน้าศพ
Silver2 สุริยาหีบศพ โลงศพ หีบศพ ดอกไม้หน้าศพ
Silver4 สุริยาหีบศพ โลงศพ หีบศพ ดอกไม้หน้าศพ

รายละเอียด โปรโมชั่น Silver

+ บริการรถรับส่ง
+ บริการบุภายในผ้านวม
+ ชุดดอกไม้รดน้ำศพ มะลิกุหลาบ + น้ำอบไทย
+ อุปกรณ์เชิญวิญญาณ
+ ดอกไม้จันทน์
+ ดอกไม้หน้าศพแบบกอผสม 5 กอ
+ หีบขอบเทพพนม ,หีบเทพพนมฐาน 1 ชั้น ,หีบเทพพนมฐาน 2 ชั้น , หีบเทพพนมฐาน 3 ชั้น
+ ผ้าแพรคลุมศพ
+ ชุดธูปเทียนสำหรับ 3 คืน

โปรโมชั่น Gold

Gold1 สุริยาหีบศพ โลงศพ หีบศพ ดอกไม้หน้าศพ
Gold3 สุริยาหีบศพ โลงศพ หีบศพ ดอกไม้หน้าศพ
Gold2 สุริยาหีบศพ โลงศพ หีบศพ ดอกไม้หน้าศพ
Gold4 สุริยาหีบศพ โลงศพ หีบศพ ดอกไม้หน้าศพ

รายละเอียด โปรโมชั่น Gold

+ บริการรถรับส่ง
+ บริการบุภายในผ้าต่วน
+ ชุดดอกไม้รดน้ำศพ มะลิกุหลาบ + น้ำอบไทย
+ อุปกรณ์เชิญวิญญาณ
+ ดอกไม้จันทน์ + ดอกไม้จันทน์ของประธาน
+ ดอกไม้หน้าศพแบบสวน 2 ชั้น
+ หีบสติ๊กเกอร์มุกทองฐาน 3 ชั้น ,หีบผ้าตาดทองเรียบครึ่งใบฐาน 3 ชั้น ,หีบผ้าตาดทองย่นเต็มใบฐาน 3 ชั้น ,หีบทรงธรรม (ไม้ปาติเกิ้ล)
+ ผ้าแพรคลุมศพ
+ ชุดธูปเทียนสำหรับ 5 คืน

โปรโมชั่น Platinum

platinum A สุริยาหีบศพ โลงศพ หีบศพ ดอกไม้หน้าศพ
platinum C สุริยาหีบศพ โลงศพ หีบศพ ดอกไม้หน้าศพ
platinum B สุริยาหีบศพ โลงศพ หีบศพ ดอกไม้หน้าศพ
platinum D สุริยาหีบศพ โลงศพ หีบศพ ดอกไม้หน้าศพ

รายละเอียด โปรโมชั่น Platinum

+ บริการรถรับส่ง
+ บริการบุภายในผ้าต่วน / ผ้าไหม
+ ชุดดอกไม้รดน้ำศพ มะลิกุหลาบ + น้ำอบไทย
+ อุปกรณ์เชิญวิญญาณ
+ ดอกไม้จันทน์ + ดอกไม้จันทน์ของประธาน
+ ดอกไม้หน้าศพแบบสวนโมเดิร์น
+หีบไม้สักฐาน 3 ชั้น (ไม้สักใหม่) ,หีบทองในแกะลายพิกุลปิดทองเปลว ,หีบไม้สักทรงธรรม (ไม้สักเก่า) ,หีบไม้สักทรงธรรมแกะลาย
+ ผ้าแพรคลุมศพ
+ ชุดธูปเทียนสำหรับ 5 คืน

Suriya Funeral ให้เราดูแลคนที่ท่านรักจนถึงวินาทีสุดท้าย

โทรปรึกษาเรื่องการจัดงานศพ ฟรี!! โทรเลย!! 02-950-0989