logo-funeral สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ

โปรโมชั่น Diamond 4

 1. บริการรถรับส่ง ระยะทาง1
 2. บริการบุภายในผ้าต่วน
 3. ชุดดอกไม้รดน้ำศพ มะลิกุหลาบ + น้ำอบไทย
 4. อุปกรณ์เชิญวิญญาณ 5 ชิ้น
 5. ดอกไม้จันทน์ 500 ดอก + 7 ดอกเชิญ
 6. ดอกไม้หน้าศพแบบสวน 3 ชั้น แบบโมเดิร์น
 7. หีบไม้สักทรงธรรม
 8. ผ้าแพรคลุมศพ
 9. ดอกไม้ถวายพระ (คืนแรก)
หีบศพพร้อมบุภายใน
บริการรถรับศพ
อุปกรณ์เชิญวิญญาณ
ผ้าแพรคลุมศพ
ดอกไม้รดน้ำศพ
ดอกไม้ถวายพระ
ดอกไม้จันทน์
ดอกไม้หน้าศพ
ดอกไม้กรอบรูป
ดอกไม้หลังหีบ
หมายเหตุ
 • บริการฉีดยารักษาสภาพศพเพิ่ม 1,000 บาท
 • ชุดธูปเทียนสวดคืนละ 500 บาท
 • นิมนต์พระเพิ่ม 1,000 บาท (ทางร้านใส่ซองให้พระเอง)
 • ค่าพนักงานยก ไม่ได้คิดค่าบริการเป็น service (ขึ้นอยู่กับทางญาติจะให้ค่าตอบแทน)
เงื่อนไขโปรโมชั่น
 1. ระยะทางรถรับส่ง หมายถึงระยะทางไป-กลับวัด จาก สุริยา ฟิวเนอรัล และสาขาอื่นที่ร่วมรายการเป็นระยะทางภายในรัศมี 20 กิโลเมตร กรณีที่ไกลว่าระยะทางที่กำหนด ทางสุริยาหีบศพจะมีค่าบริการเพิ่มเติมตามระยะทางที่เกิน หรือ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการนำส่งไปต่างจังหวัด ค่าบริการจัดส่งจะคิดตามอัตราที่ทางร้านกำหนดไว้
 2. ห้ามเปลี่ยนแปลงสินค้าในโปรโมชั่น
 3. กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถรับสินค้ารายการใดรายการหนึ่งได้ ทางสุริยาหีบศพจะให้เป็นส่วนลดแทน
 4. กรณีที่ลูกค้ายกเลิกรายการคำสั่งซื้อ ทางสุริยาหีบศพจะขอหักค่าดำเนินการเป็นจำนวน 30% ของราคาโปรโมชั่น