New Home020321


Slide ” คนที่จะประกอบกิจการด้านนี้ให้รุ่งเรือง ต้องมีคุณสมบัติ 3 ประการ คือ คิดดี มีเมตตา และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักการให้ไม่ใช่เป็นฝ่ายรับอย่างเดียว นั่นคือปณิธานและแนวทางในการดำเนินธุรกิจสุริยาหีบศพของเรา “ คุณสมชาย สุริยเสนีย์
ผู้ก่อตั้งสุริยาหีบศพ
โปรโมชั่น เซฟวิ่ง 9,900 บาท โทร 02.950.0989 หีบธรรมดาติดลายเทพพนม
บุภายในผ้านวม
บริการรถรับส่ง
อุปกรณ์เชิญวิญญาณ
ดอกไม้ถวายพระ (คืนแรก)
ดอกไม้จันทน์ 100 ดอก + 3 ดอกเชิญ
ดอกไม้หน้าศพแบบกอผสม 5 กอ
ดอกไม้กรอบรูป
ดอกไม้หลังหีบ 1 กอใหญ่
สุริยาหีบศพ โลงศพ จำหน่ายโลงศพ โลงศพราคาถูก
โปรโมชั่น ศิริ 1 30,000 บาท โทร 02.950.0989 สุริยาหีบศพ โลงศพ จำหน่ายโลงศพ โลงศพราคาถูก หีบเทพพนมฐาน 3 ชั้น
บุภายในผ้าต่วน
บริการรถรับส่ง
อุปกรณ์เชิญวิญญาณ
ดอกไม้รดน้ำศพ มะลิกุหลาบ + น้ำอบไทย
ดอกไม้จันทน์ 300 ดอก
ดอกไม้หน้าศพแบบกอโมเดิร์น
สังฆทานอิ่มบุญ 4 ชุด
โปรโมชั่น ศิริ 2 40,500 บาท โทร 02.950.0989 สุริยาหีบศพ โลงศพ จำหน่ายโลงศพ โลงศพราคาถูก หีบผ้าตาดทองย่นฐาน 3 ชั้น
บุภายในผ้าต่วน
บริการรถรับส่ง
อุปกรณ์เชิญวิญญาณ
ดอกไม้รดน้ำศพ มะลิกุหลาบ + น้ำอบไทย
ดอกไม้จันทน์ 300 ดอก
ดอกไม้หน้าศพแบบกอโมเดิร์น
สังฆทานอิ่มบุญ 4 ชุด
โปรโมชั่น ศิริ 3 57,500 บาท โทร 02.950.0989 หีบทรงธรรมฐาน 3 ชั้น สีขาว
บุภายในผ้าต่วน
บริการรถรับส่ง
อุปกรณ์เชิญวิญญาณ
ดอกไม้รดน้ำศพ มะลิกุหลาบ + น้ำอบไทย
ดอกไม้จันทน์ 300 ดอก
ดอกไม้หน้าศพแบบกอโมเดิร์น
สังฆทานอิ่มบุญ 4 ชุด
สุริยาหีบศพ โลงศพ จำหน่ายโลงศพ โลงศพราคาถูก
โปรโมชั่น โมเดิร์น 1 125,000 บาท โทร 02.950.0989 หีบผ้าตาดเงินย่นฐาน 3 ชั้น
บุภายในผ้าต่วน
บริการรถรับส่ง
อุปกรณ์เชิญวิญญาณ
ดอกไม้รดน้ำศพ
ดอกไม้จันทน์ 100 ดอก + 3 ดอกเชิญ
ดอกไม้ถวายพระ (คืนแรก)
ดอกไม้หน้าศพแบบโมเดิร์นนกยูง
ดอกไม้กรอบรูป
กระถางหลุยส์ 6 กระถาง
ผ้าแพรคลุมศพ
สุริยาหีบศพ โลงศพ จำหน่ายโลงศพ โลงศพราคาถูก
โปรโมชั่น โมเดิร์น 2 135,000 บาท โทร 02.950.0989 สุริยาหีบศพ โลงศพ จำหน่ายโลงศพ โลงศพราคาถูก หีบลายดอกจันฐาน 3 ชั้น
บุภายในผ้าต่วน
บริการรถรับส่ง
อุปกรณ์เชิญวิญญาณ
ดอกไม้รดน้ำศพ
ดอกไม้จันทน์ 100 ดอก + 3 ดอกเชิญ
ดอกไม้ถวายพระ (คืนแรก)
ดอกไม้หน้าศพแบบโมเดิร์นนกยูง
ดอกไม้กรอบรูป
กระถางหลุยส์ 6 กระถาง
ผ้าแพรคลุมศพ

ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท สุริยา ฟิวเนอรัล จำกัด ( เจ้าของลิขสิทธิ์ของ “สุริยาหีบศพ” ) บริการหลังความตาย 24 ชม. โทร.02-950-0989

สุริยาหีบศพขอขอบพระคุณ

ครอบครัวคุณวิชัย ศรีวัฒนประภา (อดีตประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์)

สุริยาหีบศพขอขอบพระคุณ

ครอบครัวคุณแม่เมนูเอร่า

สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ
สุริยาหีบสพ โลงศพ หีบศพ

ผลงานของเราสุริยาหีบศพ

โลงศพโปรโมชั่น โลงศพ โลงศพขายดี โลงศพราคาถูก จำหน่ายโลงศพ

สุริยาหีบศพแนะนำโปรโมชั่น

silver1 สุริยาหีบศพ โลงศพ จำหน่ายโลงศพ หีบศพ โลงศพไทย จีน คริสต์
สุริยาหีบศพ โลงศพ จำหน่ายโลงศพ หีบศพ โลงศพไทย จีน คริสต์
สุริยาหีบศพ โลงศพ จำหน่ายโลงศพ หีบศพ โลงศพไทย จีน คริสต์
สุริยาหีบศพ โลงศพ จำหน่ายโลงศพ หีบศพ โลงศพไทย จีน คริสต์
สุริยาหีบศพ โลงศพ จำหน่ายโลงศพ หีบศพ โลงศพไทย จีน คริสต์
สุริยาหีบศพ โลงศพ จำหน่ายโลงศพ หีบศพ โลงศพไทย จีน คริสต์

**ดอกไม้แบบโมเดิร์น**

สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ
สุริยาหีบสพ โลงศพ หีบศพ

**โปรโมชั่นยอดนิยม**

สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ
สุริยาหีบสพ โลงศพ หีบศพ

**ขั้นตอนการนำหีบศพไปบริจาค**

โลงศพโปรโมชั่น โลงศพ โลงศพขายดี โลงศพราคาถูก จำหน่ายโลงศพ

            “งานศพ” ฟังคำนี้แล้ว รู้สึกหดหู่แต่จะหดหู่มากหากท่านไม่สามารถจัดงานศพให้กับคนอันเป็นที่รักของท่านได้เพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับคนที่ท่านรักเป็นโอกาสสุดท้าย    บนเส้นทางแห่งการบริการหลังความตายของสุริยามากกว่า 65 ปี เราขอเป็นส่วนหนึ่งเพื่อเป็นตัวกลางในการช่วยเหลือสังคม โดยสุริยาหีบศพเปิดรับบริจาคโลงศพให้กับผู้ยากไร้ทุกท่านที่มีความประสงค์จัดงานศพให้กับคนที่ท่านรักแต่ขาดปัจจัยในการจักงานศพในด้านต่าง ๆ

สุริยาหีบศพ โลงศพ จำหน่ายโลงศพ หีบศพ โลงศพไทย จีน คริสต์
สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ
สุริยาหีบสพ โลงศพ หีบศพ
โลงศพโปรโมชั่น โลงศพ โลงศพขายดี โลงศพราคาถูก จำหน่ายโลงศพ