logo-funeral สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ
ขั้นตอนการแจ้งตาย

ขั้นตอนการแจ้งตาย

ขั้นตอนการแจ้งตาย

ขั้นตอนการแจ้งตาย

 

ขั้นตอนการแจ้งตาย วันนี้เราสุริยาหีบศพจะมาพูดถึงขั้นตอนในการแจ้งตายในกรณีต่าง ๆ การเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นเรื่องธรรมชาติของวงจรมนุษย์ที่เกิดขึ้นได้กับทุกครอบครัว และเมื่อมีคนเสียชีวิตในครอบครัวของเราก็มักจะทำตัวไม่ถูก จัดการไม่ถูก ไม่รู้ว่าต้องทำอะไรต่อ เนื่องจากอยู่ในความเศร้าอยู่ วันนี้ทางเรา สุริยาหีบศพ ได้เรียบเรียงมาให้ทุกคนได้อ่านค่ะ

สถานที่รับการแจ้งตาย

  • คนเสียชีวิตในบ้าน (รวมถึงสถานพยาบาล) ให้แจ้งที่สำนักทะเบียนอำเภอ หรือ สำนักทะเบียนท้องถิ่นที่ที่มีคนเสียชีวิต หรือ พบศพ
  • คนเสียชีวิตนอกบ้าน ให้แจ้งที่สำนักทะเบียนอำเภอ หรือ สำนักทะเบียนท้องถิ่นที่มีคนเสียชีวิต หรือ พบศพ
  • กรณีที่ยังไม่ได้แจ้งการตายแต่มีการเคลื่อนย้ายศพไปอยู่ต่างท้องที่จากที่ที่เสียชีวิต ให้แจ้งที่สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นที่ศพอยู่ หรือ ที่มีการจัดการศพโดยการเก็บ ฝัง เผา
  • ถ้าไม่ทราบท้องที่ที่ตาย หรือ มีเหตุจำเป็นไม่อาจแจ้งในท้องที่ที่ตายได้ให้ไปแจ้งที่สำนักทะเบียนอำเภอ หรือ สำนักทะเบียนท้องถิ่นที่พบศพ หรือ ที่ที่สะดวก แล้วแต่กรณี

 

ผู้มีหน้าที่ในการแจ้งตาย

  • เจ้าบ้านที่มีคนเสียชีวิต กรณีในตายในบ้าน (รวมถึงสถานพยาบาล) หากไม่มีเจ้าบ้านให้ผู้พบศพเป็นผู้แจ้ง
  • บุคคลที่ไปกับผู้ตาย หรือ ผู้ที่พบศพ กรณีตายนอกบ้าน
  • เจ้าบ้านของบ้านที่มีการตาย บุคคลที่ไปกับผู้ตายขณะตาย ผู้ที่พบศพ หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคล กรณีการแจ้งตาย ณ ท้องที่ที่ศพอยู่ หรือ ท้องที่ที่มีการจัดการศพ

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

หลังจากที่ได้อ่านบทความนี้แล้ว ทางเราสุริยาหีบศพหวังว่าทุกคนจะได้รับรู้ถึงข้อปฏิบัติและขั้นตอนในการแจ้งตาย และสำหรับท่านใดที่ต้องการสอบถามเกี่ยวกับหีบศพ โลงศพ หรือ การจัดงานศพ และอุปกรณ์ในการทำพิธีแบบครบวงจร มีทุกศาสนาทุกรูปแบบ สามารถปรึกษาสุริยาหีบศพได้เลยนะคะ เราเป็นผู้ให้บริการหลังความตายแบบครบวงจร ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลงานศพของคนที่คุณรักไปจนถึงวินาทีสุดท้ายเลยนะคะ สามารถปรึกษาหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ตลอด 24 ชั่วโมง เรายินดีบริการค่ะ

Website: www.suriyafuneral.com

Line : @Suriyagroup

Tel: 02-950-0989 ได้ตลอด 24 ชม.

ให้เราดูแลคุณ จนถึงวินาทีสุดท้าย