ขั้นตอนตายแล้วไหน


เสียชีวิตที่บ้าน ต้องทำอย่างไร

1. ท่านห้ามเคลื่อนย้ายศพเด็ดขาด

2.ให้โทรแจ้ง ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจ หรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อมาชัณสูตร  เพื่อยืนยันการเสียชีวิต ไม่ได้ถูกฆาตกรรมหรือเหตุเสียชีวิตผิดธรรมชาติ

มาตรา 148 เมื่อปรากฏแน่ชัดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลใดตายโดยผิดธรรมชาติ หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน ให้มีการชันสูตรพลิกศพ เว้นแต่ตายโดยการประหารชีวิตตามกฎหมาย
การตายโดยผิดธรรมชาตินั้น คือ
(1) ฆ่าตัวตาย
(2) ถูกผู้อื่นทำให้ตาย
(3) ถูกสัตว์ทำร้ายตาย
(4) ตายโดยอุบัติเหตุ
(5) ตายโดยยังมิปรากฏเหตุ

3. หลังชัณสูตรยืนยันการเสียชีวิต  ท่านแต่งกายศพให้เรียบร้อย  หากยังไม่มีโลงหรือไม่สามารถเคลื่อนย้ายควรโรงแป้งรอบๆ ศพ เพื่อป้องกันมด แมลงมารบกวนศพ

4. เดินทางไปแจ้งการเสียชีวิต ควรแจ้งภายใน  24 ชั่วโมง  จากนั้นจึงนำใบมรณบัตรพร้อมร่างผู้เสียชีวิตไปยังวัด

– กรณีที่เสียชีวิตที่ว่าการอำเภอ ให้แจ้งที่ผู้ใหญ่บ้าน ท่านจะได้หลักฐานรับแจ้งตาย (ท.ร. 4 ตอนหน้า)แล้วนำใบไปแจ้งที่เทศบาลเพื่อออกใบมรณบัตร

– กรณีที่เสียชีวิตในเขตท้องที่เทศบาล ให้แจ้งที่งานทะเบียนของสำนักงานเขต ท่านจะได้ใบมรณบัตร

– บุคคลที่มีหน้าที่แจ้งการตายได้แก่ เจ้าบ้าน ผู้พบศพ(กรณีไม่มีเจ้าบ้าน) หรือผู้ได้รับมอบหมายให้แจ้งตายแทน

5. จัดซื้อโลงศพ หรือติดต่อวัดเพื่อเคลื่อนย้ายศพไปบำเพ็ญกุศล

– กรณีต้องเก็บแช่ศพ ให้ติดต่อโรงพยาบาล

– การเคลื่อนย้ายศพ สามารถติดต่อมูลนิธิ วัดที่มีบริการขนย้าย หรือสามารถนำศพไปวัดพร้อมใบมรณบัตรได้

เอกสารที่ต้องเตรียมไปแจ้งการเสียชีวิต

1. บัตรประชาชนของผู้แจ้ง

2. บัตรประชาชนของผู้เสียชีวิต (ถ้ามี)

3. หลักฐานรับแจ้งตาย (ท.ร.4 ตอนหน้า) (ถ้ามี)

4. สำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เสียชีวิตมีชื่ออยู่ (ถ้ามี)

5. พยานบุคคลที่รู้เห็นการเสียชีวิตหรือพบศพ เช่น เพื่อนบ้าน

เสียชีวิตที่โรงพยาบาล ต้องทำอย่างไร

5 ขั้นตอนเมื่อเสียชีวิตที่โรงพยาบาลควรทำอย่างไรเป็นขั้นตอนแรก สุริยาหีบศพ ปัจจุบันนี้การเกิดแก่เจ็บตายถือเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะทุกคนเกิดมาก็ต้องตายจากกันทุกคน ฉะนั้นแล้วแล้วการตายจึงถือเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถรู้ได้เลย ฉะนั้นวันนี้สุริยาหีบศพจะมาแนะนำทางญาติหากคนที่คุณรักจากไปจะต้องมีการเตรียมอะไรบ้าง เมื่อชีวิตที่โรงพยาบาล

1. ติดต่อขอรับศพและใบรับรองการตาย

เมื่อคนที่คุณรักจากไปที่โรงพยาบาลทางญาตก็ต้องไปขอรับศพและใบรับรองการตาย จากนั้นไปแจ้งความเพื่อทำการขอใบมรณะให้กับคนที่จากไปทำพิธีทางศาสนาต่อได้

 1. บุคลที่สามารถรับศพออกได้

การที่จะขอรับคนที่จากไปได้นั้นจะต้องเป็นคนในครอบครัวหรือเป็นญาติที่สนิทกันโดยบุคคลที่สามารถรับศพออกไปได้มีดังนี้

 • คู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 • บุตร – ธิดา ที่บรรลุนิติภาวะ
 • บุตรบุญธรรมที่บรรลุนิติภาวะ
 • บิดา หรือ มารดา
 • พี่น้องร่วม บิดา – มารดา
 • พี่น้องร่วม บิดา – มารดา เดียวกัน
 • ปู่ ย่า ตา ยาย
 • ลุง ป้า น้า อา
 • ญาติที่รับผิดชอบเป็นเป็นผู้ปกครองดูแลมาตลอด
 1. หลักที่ต้องแสดงเมื่อขอรับศพ

ทางญาติที่ต้องไปขอรับศพออกจากโรงพยาบาลจะต้องมีหลักฐานยื่นยันโดยต้องพกหลักฐานดังนี้

 1. เอกสารที่รับพร้อมศพ

เมื่อเราไปดำเนินการแจ้งความเพื่อที่จะได้ใบมรณะบัตรไปขอรับศพจากโรงพยาบาล โดยจะต้องมีการไปนำหนังสือรับรองการตายไปแจ้งที่เขตเพื่อให้เขาออกใบมรณะบัตร

 1. ญาติต้องเขียนคำร้องขออนุญาตนำศพออกนอกโรงพยาบาล

เมื่อได้หลักฐานมาครบแล้วก็ดำเนินการขอรับศพออกจากโรงพยาบาลได้เลย โดยจะต้องมีเอกสารให้ครบทุกอย่างถึงจะนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาได้

จาก 5 ขั้นตอนเบื้องต้นที่กล่าวมานั้นเป็นการขอรับศพออกจากโรงพยาบาลและการแจ้งความขอใบมรณะบัตร เพื่อนำไปประกอบพิธี ฉะนั้นสุริยาหีบศพเป็นผู้ให้บริการหลังความตายแบบครบวงจร สุริยาหีบศพเราขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบ้านหลังสุดท้ายให้กับคุณ ไม่ว่าจะเป็น การเคลื่อนย้ายศพ, โลงศพ, ดอกไม้หน้าศพ, อุปกรณ์รดน้ำศพ เป็นต้น สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดหรือโปรโมชั่นการจัดงานศพได้ที่

หีบศพ โลงศพ จำหน่ายหีบศพ ติดต่อโทรปรึกษาซื้อหีบศพ