logo-funeral สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ
ลำดับขั้นตอนในการจัดพิธีงานศพไทย

ลำดับขั้นตอนในการจัดพิธีงานศพไทย

ลำดับขั้นตอนในการจัดพิธีงานศพไทย

ลำดับขั้นตอนในการจัดพิธีงานศพไทย พิธีงานศพไทยถือเป็นประเพณีอย่างหนึ่งที่ผู้ใกล้ชิดอย่างคนในครอบครัวจัดทำให้กับผู้ล่วงลับเป็นครั้งสุดท้าย เพื่อเป็นการให้เกียรติและระลึกถึงคุณงามความดีเมื่อยังมีชีวิตอยู่ เมื่อผู้ล่วงลับนั้นเสียชีวิตลงแล้ว ญาติหรือผู้ใกล้ชิดสามารถปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอนในการจัดพิธีงานศพไทย ดังต่อไปนี้

ลำดับขั้นตอนในการจัดพิธีงานศพไทย หีบศพ โลงศพ

 • การแจ้งตาย เมื่อมีผู้เสียชีวิต ลำดับแรกก่อนที่จะจัดพิธีงานศพไทยก็คือ “การแจ้งตาย” นั่นเอง โดยญาติหรือผู้พบศพจะต้องแจ้งตายที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาเสียชีวิตหรือพบศพ เพื่อขอรับใบมรณบัตร และเมื่อได้รับใบมรณบัตรแล้ว ถ่ายสำเนาเอกสารแล้วให้เจ้าหน้าที่รับรองสำเนาเอกสารไว้เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน ส่วนใบมรณบัตรฉบับจริงจะต้องนำไปแจ้งต่อสำนักทะเบียนท้องถิ่นที่ผู้เสียชีวิตมีภูมิลำเนาอยู่ พร้อมนำทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านไปด้วย เพื่อให้เจ้าหน้าที่จำหน่ายได้ว่าเสียชีวิตเมื่อใด โดยต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบภายในเวลา 15 วัน
 • การนำศพไปวัด เมื่อแจ้งตายกับสำนักทะเบียนท้องถิ่นแล้วให้ติดต่อวัดที่จะนำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศล แต่ถ้าผู้เสียชีวิตนั้นเสียชีวิตที่โรงพยาบาล ก็สามารถแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล เพื่อขอให้จัดรถส่งศพให้ จากนั้นให้นิมนต์พระสงฆ์ 1 รูปมาชักศพที่จะเคลื่อนไปสู่วัดที่นำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลค่ะ ทั้งนี้ก่อนที่จะนำศพไปวัด ควรจัดเตรียมเสื้อผ้าให้เรียบร้อยก่อน พร้อมกับจัดเตรียมผ้าแพรสำหรับคลุมศพและรูปภาพที่จะตั้งหน้าศพ แต่ถ้าผู้เสียชีวิตนั้นเป็นผู้ที่อยู่ในเกณฑ์สมควรได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ให้แจ้งไปยังต้นสังกัดของผู้นั้นแล้วเดินเรื่องไปยังกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง เพื่อขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและเครื่องประกอบเกียรติศพต่อไป จากข้างต้นนั้น ทางสุริยาหีบศพยินดีให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่ โลงศพ รถเคลื่อนย้ายศพ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในงาน ตลอดจนจบพิธี
 • การอาบน้ำศพและการรดน้ำศพ ถือเป็นขั้นตอนแรกของพิธีงานศพไทยก่อนที่จะนำศพใส่โลงศพ โดยครอบครัวหรือญาติจะทำการอาบน้ำหรือชำระร่างกายศพให้สะอาด เพราะเชื่อกันว่าผู้เสียชีวิตจะได้จากไปสู่โลกอื่นอย่างบริสุทธิ์ หลังจากอาบน้ำและแต่งตัวศพเรียบร้อยแล้วจึงนำศพขึ้นนอนบนเตียงสำหรับพิธีรดน้ำศพต่อไป และเมื่อเข้าสู่พิธีรดน้ำศพ เจ้าภาพและลูกหลานจะทำการรดน้ำศพก่อน แล้วจึงเป็นแขกผู้มาร่วมงาน คนสนิท และบุคคลที่นับถือ เพื่อแสดงความเคารพและความอาลัยต่อผู้ล่วงลับ
 • เตรียมงานศพต้องใช้เงินเท่าไหร่

 • 5 วิธีการแสดงความเคารพต่อผู้เสียชีวิต

 • การจัดงานบำเพ็ญกุศลและการสวดอภิธรรม ซึ่งพิธีสวดอภิธรรมนี้จะเริ่มสวดตั้งแต่วันตั้งศพเป็นต้นไปประจำทุกคืน ส่วนมากจะนิยมสวด 1 วัน, 3 วัน, 5 วัน หรือ 7 วัน แต่ในบางรายอาจสวดพระอภิธรรมศพจนครบ 100 วัน หรือจนถึงวันฌาปนกิจศพ โดยเจ้าภาพจะนิมนต์พระสงฆ์ 4 รูปมาสวดพระอภิธรรมศพจำนวน 4 จบ และเมื่อสวดพระอภิธรรมศพ เจ้าภาพจึงถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ทั้งนี้พิธีสวดอภิธรรมมีจุดประสงค์ เพื่อให้ได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ตายเป็นสำคัญและเป็นการให้เจ้าภาพ ญาติมิตร และแขกผู้มาร่วมงานแสดงออกถึงความเคารพนับถือและความกตัญญูต่อผู้ล่วงลับอีกด้วยค่ะ
 • การบรรจุเก็บศพ ก่อนเข้าสู่ขั้นตอน “การฌาปนกิจศพ” ก็จะเป็น “การบรรจุเก็บศพ” นั่นเอง ซึ่งการบรรจุเก็บศพนี้จะกระทำหลังจากการสวดพระอภิธรรมในคืนสุดท้ายเสร็จสิ้นลงแล้ว โดยจะนำศพไปเก็บที่สุสานหรือศาลา เพื่อรอให้ญาติหรือโอกาสที่เหมาะสมก่อนจะทำการฌาปนกิจหรือฝังศพในสุสานต่อไป

ลำดับขั้นตอนในการจัดพิธีงานศพไทย หีบศพ โลงศพ

 • การฌาปนกิจศพ ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในพิธีงานศพไทย เนื่องจากเป็นพิธีกล่าวอำลาและแสดงความอาลัยแก่ผู้ล่วงลับในครั้งสุดท้าย นอกจากนั้นยังเป็นวันสุดท้ายของศพที่จะเข้าสู่เชิงตะกอนอีกด้วย ซึ่งพิธีฌาปนกิจนี้เป็นพิธีกรรมที่ทำให้ผู้ยังมีชีวิตอยู่ได้มีโอกาสระลึกถึงผู้ล่วงลับ โดยจะมีการเวียนโลงศพไปทางด้านซ้ายหรือทวนเข็มนาฬิกาทั้งหมด 3 รอบ เพื่อเป็นการไว้อาลัยแก่ผู้ล่วงลับและเป็นปริศนาธรรม จากนั้นจึงจะเชิญศพขึ้นสู่เมรุ เจ้าภาพอ่านคำและยืนไว้อาลัยแล้วต่อด้วยเชิญแขกผู้ใหญ่ทอดผ้าบังสุกุล และตามด้วยประธานในพิธีทอดผ้าบังสุกุลหน้าหีบศพ และสุดท้ายจึงจะเชิญแขกผู้ร่วมงานขึ้นประชุมเพลิงค่ะ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ต้องมีในพิธีงานศพไทย
 • การเก็บอัฐิ เจ้าภาพอาจจะทำพิธีเก็บอัฐิหลังจากเผาศพ เพื่อรวบรัดขั้นตอนให้เสร็จภายในวันนั้นเลย หรือจะทำในเช้าวันรุ่งขึ้นก็ได้ โดยพิธีนี้จะเริ่มจากนิมนต์พระสงฆ์มาพิจารณา “บังสุกุลอัฐิ” หรือที่เรียกกันว่า “แปรรูป / แปรธาตุ” ที่มีลักษณะเป็นการนำอัฐิของผู้ล่วงลับที่เผาแล้วมาวางเป็นรูปร่างคน เมื่อทำพิธีเก็บอัฐิเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าภาพจึงจะเก็บอัฐิใส่โกศด้วยการเลือกเก็บอัฐิจากร่างกายทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ กะโหลกศีรษะ 1 ชิ้น, แขนทั้งสอง, ขาทั้งสอง และซี่โครงหน้าอก 1 ชิ้น ส่วนอัฐิที่เหลือ รวมไปถึงขี้เถ้านั้นจะนำไปลอยอังคาร

ลำดับขั้นตอนในการจัดพิธีงานศพไทย หีบศพ โลงศพ

 • การลอยอังคาร ถือเป็นขั้นตอนที่เราจะทำให้กับผู้ล่วงลับเป็นครั้งสุดท้าย ซึ่งพิธีการลอยอังคารนี้จะเป็นการนำเถ้าถ่านที่เหลือจากการเผาศพไปลอยในน้ำ ส่วนมากจะนิยมนำไปลอยในแม่น้ำหรือทะเล สาเหตุที่คนส่วนใหญ่นิยมลอยอังคารฌาปนกิจศพแล้ว เพราะเชื่อกันว่าจะเป็นการส่งดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับไปสู่สุคติหรือภพภูมิที่ดี มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข เปรียบเสมือนสายน้ำที่มีความชุ่มเย็น
 • การทำบุญครบรอบวันเสียชีวิตของผู้ล่วงลับ ซึ่งพิธีนี้จะเป็นการทำบุญใหญ่ให้กับผู้เสียชีวิตอีกอย่างหนึ่ง ส่วนมากแล้วมักจะทำเมื่อผู้ล่วงลับเสียชีวิตครบ 7 วัน, 50 วัน และ 100 วัน เพื่อผู้เสียชีวิตจะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลและเดินทางไปสู่สุคติภูมิ โดยเจ้าภาพและญาติของผู้ล่วงลับจะมีการจัดพิธีทำบุญครบรอบวันตายด้วยการนิมนต์พระสงฆ์ 5 รูป, 7 รูป หรือ 9 รูป เพื่อสวดเจริญพระพุทธมนต์ และเลี้ยงอาหารพระตอนเช้าหรือตอนเพล (เวลาประมาณ 11 โมง – ไม่เกินเที่ยง)

ทางสุริยาหีบศพยินดีให้บริการหลังความตายแบบครบวงจร โลงศพ หีบศพ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานพิธี ทางเรายินดีในบริการตอลดจนจบพิธีกรรม ถ้าท่านใดสนใจหรือเกิดข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ เว็บไซต์ www.suriyafuneral.com หรือ โทร 02-950-0989 ได้ตลอด 24 ชม. ขอบคุณค่ะ

ให้เราดูแลคุณ จนถึงวินาทีสุดท้าย