logo-funeral สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ
โลงศพบ้านหลังสุดท้ายของชีวิต เมื่อทุกคนเกิดมาก็ต้องตาย โลงศพ ขายโลงศพ

คริสตจักรและพิธีกรรมหลังความตาย

คริสตจักรและพิธีกรรมหลังความตาย

โลงศพแบบคริสต์ จำหน่ายโลงศพทุกแบบ ขายโลงศพ ซื้อโลงศพ

คริสตจักรและพิธีกรรมหลังความตาย ทุกศาสนาย่อมมีพิธีกรรม และพิธีกรรมที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ พิธีกรรมหลังความตาย และในแต่ละศาสนาก็มีพิธีกรรมหลังความตายที่แตกต่างกัน ซึ่งในครั้งที่แล้วเราก็ได้พูดถึงการจัดพิธีศพแบบพุทธไปแล้ว ในครั้งนี้เราก็จะมาดูกันว่าการจัดพิธีศพแบบคริสต์ มีขั้นตอนในการจัดพิธีศพอย่างไรบ้าง

 

คติความเชื่อในชีวิตหลังความตาย

ชาวคริสต์เชื่อว่าการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เป็นเรื่องชั่วคราวเท่านั้น เพราะชีวิตหลังความตายคือการกลับไปมี “ชีวิตนิรันดร์” โดยหมายความว่า เมื่อตายแล้วมนุษย์จะกลับไปอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าในสวรรค์อันเป็นที่ถาวร ซึ่งพระเจ้าเป็นผู้เตรียมไว้ให้ โดยพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่า ไม่เพียงแต่จะมีชีวิตหลังความตายเท่านั้น แต่ยังมีชีวิตอันแสนสุขที่ “สิ่งที่ตาไม่เห็น หูไม่ได้ยิน และสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึง คือสิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้ให้สำหรับคนที่รักพระองค์ โดยพระเยซูคริสต์ ซึ่งเป็นพระเจ้าในร่างขอมนุษย์ ได้เสด็จมายังโลกนี้ เพื่อมอบชีวิตนิรันดร์เป็นของขวัญพิเศษแก่เรา

ทั้งนี้ ชาวคริสต์มีประเพณีที่ว่า ช่วงก่อนที่จะมีผู้เสียชีวิตหรือผู้ที่ป่วยหนักใกล้สิ้นลมหายใจ เครือญาติหรือลูกหลานจะเชิญบาทหลวงไปที่บ้านหรือโรงพยาบาล เพื่อทำพิธีศีลเจิมให้แก่ผู้เสียชีวิต ซึ่งเป็นการให้พรของพระเจ้า และเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ที่กำลังจะจากไป ให้อยู่ในศีลในพรของพระเจ้า โดยจะมีการเจิมน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้อภัยแก่ความผิดบาปที่ได้ทำไว้ และไม่มีโอกาสได้สารภาพบาป เมื่อสิ้นลมหายใจแล้วญาติจะตั้งศพที่บ้านหรือจัดที่โบสถ์ก็ได้

 

โลงศพคริสต์ จำหน่ายโลงศพทุกแบบ ขายโลงศพ ซื้อโลงศพ

การสวดศพทางคริสต์ศาสนา

การตั้งศพของทางศาสนาคริสต์ เพื่อรอนำไปประกอบพิธีทางศาสนา จะต้องมีรูปไม้กางเขน เทียน 1 คู่ และแจกันดอกไม้วางไว้ทางด้านศีรษะของผู้เสียชีวิต และควรมีภาชนะใส่น้ำเสก หรือน้ำมนต์ ของทางศาสนาคริสต์และกิ่งไม้จุ่มวางไว้บนโต๊ะ ใกล้ ๆ กับที่ตั้งศพ เพื่อให้ผู้ที่มาเคารพศพได้ใช้น้ำมนต์พรมศพ โดยพิธีสวดศพในทางคริสต์สาสนา จะเป็นการระลึกถึง ให้เกียรติแก่ผู้เสียชีวิต และยังเป็นการระลึกถึงพระคุณของพระผู้เป็นเจ้าให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ทั้งยังเป็นการบรรเทาจิตใจของญาติพี่น้อง รวมไปถึงการระลึกถึงพระคุณของผู้เสียชีวิตที่มีการผู้อื่น ทั้งยังเป็นการอุทิศส่วนกุศลที่ทุกคนมีอยู่ให้กับผู้เสียชีวิตอีกด้วย

 

การนำร่างผู้เสียชีวิตลงโลงศพ

ก่อนนำร่างผู้เสียชีวิตบรรจุลงในโลงศพ จะมีพิธีเพื่อเป็นเกียรติและแสดงความเคารพผู้เสียชีวิต และยังเป็นการให้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ระลึกไว้ว่า ร่างนี้เป็นของผู้ที่มีกุศล มีคุณงามความดี โดยบาทหลวงจะเป็นผู้อ่านบทภาวนาและประพรมน้ำมนต์ ก่อนยกร่างของผู้เสียชีวิตบรรจุลงในโลงศพ ปิดฝาโลงศพและตกแต่งโลงศพด้วยมาลัยและดอกไม้

ในส่วนของโลงศพแบบคริสต์ที่เผยแพร่เข้ามาในเมืองไทยนั้น เป็นโลงศพที่ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมตะวันตกผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมตะวันออก ซึ่งสุริยาหีบศพก็มีรูปแบบการผลิตโลงศพที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม โดยสุริยาหีมศพมีโลงศพสำหรับผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ ที่มีทั้งรูปทรงสี่เหลี่ยมและหกเหลี่ยม ผลิตจากวัสดุชั้นดีอย่างไม้สักหรือไม้ปาติเกิ้ล โดยรอบโลงศพจะติดที่จับและไม้กางเขน ตัวโลงศพทาสีขาวและทาเชลแล็กโชว์เนื้อไม้สัก อีกด้วย

 

พิธีมิสสา

สำหรับพิธีมิสสา เป็นพิธีกรรมหลังเคลื่อนศพไปสุสาน เพื่อรับศีลมหาสนิท โดยมีความเชื่อว่ารูปหรือร่างกายคนเรามาจากดิน และก็ต้องกลับไปสู่ดิน ส่วนจิตใจก็ไปตามทางของจิต โลกของจิตไม่มีขอบเขตในเรื่องเวลา สถานที่หรือปริมาณ จิตเป็นสิ่งนิรันดร์ถวารตลอดไป ส่วนกายเป็นวัตถุดิบชั่วคราว เมื่อทำพิธีฝังแล้วร่างกายก็จะเสื่อมสลายอยู่ในดิน ส่วนจิตจะกลับสู่พระเจ้าต่อไป

 

พิธีฝังที่สุสาน

บาทหลวงจะทำพิธีส่งวิญญาณ และอำลาผู้เสียชีวิตครั้งสุดท้าย และจะเสกหลุมศพ ประพรมน้ำเสกหรือน้ำมนต์ และถวายกัมมะยานหลุมศพผู้เสียชีวิต จากนั้นนำศพลงหลุม ซึ่งบาทหลวงจะเป็นผู้กล่าวให้ผู้เสียชีวิตออกจากโลงศพไปหาพระเจ้า

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะแต่ศาสนาจะมีพิธีศพที่แตกต่างกัน แต่ก็จัดพิธีศพขึ้นเพื่อไว้อาลัย และเป็นการอำลาผู้เสียชีวิตครั้งสุดท้ายเช่นกัน สำหรับใครกำลังมองหาผู้ให้บริการหลังความตายที่ครบวงจร สุริยาหีบศพมีบริการที่ครอบคลุมครบวงจรทุกขั้นตอน ตั้งแต่แต่งหน้าศพไปจนถึงพิธีลอยอังคาร จึงทำให้สุริยาหีบศพได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาหลายยุคหลายสมัย ด้วยการบริการที่ดูแลคนที่ท่านรักเสหมือนญาติ ผนวกกับปณิธานในการดำเนินธุรกิจอันแรงกล้า อย่าง “คิดดี มีเมตตา และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักการให้ไม่ใช่เป็นฝ่ายรับอย่างเดียว” จึงทำให้สุริยาหีบศพ คือ ผู้ให้บริการหลังความตายอันดับ 1 ของเมืองไทยนั่นเอง

นอกจากนี้ สุริยาหีบศพ ยังจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีศพ ไม่ว่าจะเป็น ชุดเชิญวิญญาณ โกษใส่อัฐิรูปแบบต่าง ๆ ผ้าแพร ดอกไม้จันทน์ ชุดอาบน้ำศพ รุ้งอังคาร ชุดสังฆทาน ของชำร่วย ผ้าไตรครอง และชุดอุปกรณ์ลอยอังคาร เป็นต้น และยังมีบริการรับจัดดอกไม้หน้าหีบศพและหน้าเมรุ โดยช่างผู้ชำนาญการในการจัดดอกไม้หน้าหีบศพมากกว่า 40 ปี อีกด้วย

ให้เราดูแลคุณ จนถึงวินาทีสุดท้าย