logo-funeral สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ
ความเชื่อโลกหลังความตายของศาสนาคริสต์

ความเชื่อโลกหลังความตายของศาสนาคริสต์

ความเชื่อโลกหลังความตายของศาสนาคริสต์

ความเชื่อโลกหลังความตายของศาสนาคริสต์

 

ความเชื่อโลกหลังความตายของศาสนาคริสต์ ศาสนาคริสต์มีความเชื่อเกี่ยวกับโลกหลังความตาย โดยพวกเขาจะมีความเชื่อในเรื่องของการตายแล้วฟื้น จึงให้เปรียบเทียบความตายเหมือนกับเป็นการเปลี่ยนแปลงจากที่อยู่เก่าไปยังที่อยู่ใหม่ ทำให้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เกิดความโศกเศร้าและอาลัยอาวรณ์ต่อการจากไปของผู้เสียชีวิต โดยความเชื่อของศาสนาคริสต์ในเรื่องของโลกหลังความตายมีดังนี้

1.ความเชื่อของชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

ชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกมีความเชื่อว่าความตายนั้นเป็นสภาวะที่ร่างกายและวิญญาณแยกออกจากกันเมื่อมนุษย์เสียชีวิตลง วิญญาณที่ได้ออกจากร่างกายไปก็จะมีการถูกนำพาไปยังการพิพากษาตามที่ตนได้กระทำเอาไว้เมื่อยังมีชีวิตอยู่ หากได้ทำความดีมาก ๆ ก็จะได้ไปยังสวรรค์ แต่หากทำความชั่วเอาไว้มากก็จะถูกพาไปยังนรกเพื่อทำการชำระโทษหรือบาปที่ตนได้กระทำเอาไว้ และยังมีความเชื่อในเรื่องของการฟื้นคืนชีพหลังความตายอีกด้วย

2.ความเชื่อของชาวคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์

ชาวคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์มีความเชื่อเกี่ยวกับความตายว่าการมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้น แต่ชีวิตหลังความตายเป็นชีวิตอันเป็นนิรันดร์ ซึ่งหมายความว่าเมื่อมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นก็จะได้กลับไปมีชีวิตที่เป็นนิรันดร์ และได้กลับไปอยู่กับพระเจ้าอย่างถาวร และเป็นสถานที่ที่พระเจ้าได้เตรียมไว้สำหรับผู้ที่มีความเชื่อ ความรักและศรัทธาในตัวของพระเจ้าเท่านั้น

3.ความเชื่อของชาวศาสนาคริสต์

ชาวศาสนาคริสต์มีความเชื่อว่าเมื่อความตายมาถึงเราจะต้องได้รับการพิพากษาความดี หรือความชั่วที่เคยได้กระทำเอาไว้ในโลกมนุษย์ หากทำความดีก็จะได้ทำการพิพากษาให้ขึ้นสวรรค์ และถ้าหากทำความชั่ววิญญาณก็จะถูกพิพากษาให้ไปชดใช้กรรมในนรก นอกจากนี้ยังเชื่อถึงแดนมรณาหรือดินแดนชำระ ซึ่งเป็นดินแดนที่อยู่กึ่งกลางระหว่างนรกและสวรรค์ซึ่งจะเหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้ทำความชั่วถึงขนาดจะไปอยู่ในนรก แต่ไม่สามารถพบกับพระเจ้าบนสวรรค์ได้

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

สำหรับความเชื่อของแต่ละศาสนาก็จะแตกต่างกันออกไป หลังจากได้อ่านบทความนี้กันแล้วก็คงจะได้รู้กันแล้วว่าความเชื่อของศาสนาคริสต์นั้นมีอะไรบ้าง อย่าลืมเตือนสติให้ตัวเองทำความดีอยู่เสมอนะคะ หากใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโลงศพ หีบศพ หรือต้องการใช้บริการของทางเราสุริยาหีบศพ สามารถติดต่อมาได้ที่ 02-9500989 ทางเรายินดีให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงเลยค่ะ

ความเชื่อโลกหลังความตายของศาสนาคริสต์

ให้เราดูแลคุณ จนถึงวินาทีสุดท้าย