งานศพต่างประเทศ


จัดงานศพต่างประเทศ

บริการรับ-ส่งศพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก ของ สยาม ฟิวเนอรัล

ความตาย ความพลัดพรากจากคนที่เรารัก เป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเหตุการณ์นั้นได้เกิดขึ้นต่างถิ่นแดนไกลจากบ้านเรากับคนที่เรารัก สิ่งสำคัญที่สุดคือเรื่องจะทำอย่างไรต่อไปเพื่อนำคนที่เรารักนั้นกลับบ้านในเวลาที่รวดเร็วเพื่อมาประกอบพิธีทางศาสนา และความสับสน ทั้งในเรื่องเอกสาร , หีบศพ , สายการบิน , โรงพยาบาล, ตำรวจ, สถานทูต, ชันสูตรศพ ,พิธีการฝั่งขาเข้าประเทศไทย ฯลฯ …..

บริษัท สยามฟิวเนอรัล ขอรับภาระหน้าที่ที่สับสนเหล่านั้นให้อยู่ในความดูแลของเรา เรามีบริการรับศพจากทั่วทุกมุมโลกกลับประเทศไทย ตลอดจนมีบริการขนส่งศพไปต่างประเทศ ด้วยเครือข่ายตัวแทนรับส่งศพที่ผ่านการรับรองจากสถานทูตไทยที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลก และนอกจากนี้ เรายังมีเครือข่ายอยู่ในทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย เราสัญญาว่า เราจะนำคนที่คุณรักกลับบ้านได้ในเวลาที่คุณต้องการ เพื่อการประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป

บริษัท สยาม ฟิวเนอรัล เป็นบริษัทสัญชาติไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นบริษัทเครือของสุริยาหีบศพ ที่ดูแลเรื่องบริการหลังความตายมานานกว่า 40 ปี นอกจากบริการส่งศพชาวต่างชาติกลับภูมิลำเนาแล้ว ทางบริษัทฯ ยังมองเห็นถึงความจำเป็น ที่ถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญอีกหนึ่งอย่าง นั้นคือการบริการนำร่างผู้เสียชีวิตคนไทยกลับมายังบ้านเกิด ทั้งนี้ความตายเป็นวัตรจักรหนึ่งชีวิต ซึ่งชาวพุทธทั่วไปย่อมทราบดี แต่ครั้นเมื่อถึงเวลาเกิดขึ้นจริง ความเศร้าโศกเสียใจเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความสูญเสียได้เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดมาก่อน และเมื่อการพลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รัก ได้เกิดขึ้นยังต่างบ้านต่างเมือง ความรู้สึกยิ่งสับสน และความเสียใจ ย่อมเกิดขึ้นอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ด้วยเครือข่ายของบริษัทฯ ที่มีอยู่เกือบทุกประเทศ วันนี้เรามีความมั่นใจว่า เราสามารถนำร่างของบุคคลอันเป็นที่รักกลับมายังบ้านเกิดเพื่อบำเพ็ญกุศลตามหลักศาสนาได้ โดยที่ทางครอบครัวในเมืองไทยไม่ต้องเดินทางไปเพื่อจัดการเรื่องต่างๆ ทั้งนี้เพื่อแบ่งเบาภารกิจในทางต่างประเทศ ได้อย่างเบ็ดเสร็จ ขั้นตอนดำเนินการ เมื่อได้รับมอบหมายจากทางครอบครัวเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ทางบริษัทฯจะประสานกับสถานทูตไทยในประเทศนั้นๆทันที เพื่อขอรับเอกสารต่างที่จำเป็นในการจัดการศพ จากนั้นทางตัวแทนของเราก็จะดำเนินในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง จนกระทั่งศพ นั้นเดินทางมาถึงสนามบินที่เมืองไทย ทางบริษัทจะเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับทางคลังสินค้าเพื่อรับศพออกมา จากนั้นจะดำเนินการส่งไปยังวัดที่ได้รับการนัดหมายจากทางญาติ ขั้นตอนต่างๆ ในต่างประเทศ อาทิ การออกใบมรณะบัตรและใบอนุญาตต่างๆ การรับศพ โลงศพ การตกแต่งและฉีดยาศพ การจองสายการบิน การประสานงานกับสถานทูตไทย ฯลฯ บริการที่ทาง สยาม ฟิวเนอรัล นำศพกลับมายังเมื่องไทย อาทิ เยอรมัน อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย เนเธอร์แลนด์ อินโดนีเซีย ฮ่องกง ฯลฯ

ดอกไม้จัดงานศพ โลงศพ สุริยาหีบศพ
จัดงานศพต่างประเทศ สุริยาหีบศพ จัดงานศพ รับจัดงานศพต่างประเทศ
จัดงานศพต่างประเทศ สุริยาหีบศพ จัดงานศพ รับจัดงานศพต่างประเทศ

ติดต่อ

MR.Varavut Rohtjanaburanon (AON)
Siam Funeral Co.,Ltd
Address : 30/21 Village No.6 Klongsi Subdristrict , Klongluang District , Pathumthani Province. Postcode: 12120, Thailand.

Phone : (662) 902 7907 Fax : (662) 902 7906 Mobile : (6686) 777 0214
Email : vut71@hotmail.com , siamfuneral@gmail.com
Website : www.siamfuneral.com