logo-funeral สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ

ความตายนั้นเป็นสิ่งไม่แน่นอน   บนเส้นทางของการบริหารงานหลังความตายมามากกว่า 20 ปีของสุริยาฟิวเนอรัล เรารู้ดีว่านี่คือช่วงเวลาอันอ่อนไหวและยากต่อการตัดสินใจของท่าน  เราจึงขอเป็นผู้ช่วยท่านในการให้คำปรึกษาและแนะนำในการจัดงานศพ เพื่อให้ท่านผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ดีที่สุด และเพื่อสร้างความทรงจำที่ดีในช่วงเวลาและวินาทีสุดท้ายกับคนที่ท่านรัก

ท่านสามารถโทรติดต่อเราได้ 7 วันต่อสัปดาห์ 24 ชั่วโมงต่อวัน เพราะเรารู้ดีว่าความตายเป็นสิ่งไม่แน่นอน เราจึงไม่เคยหยุดให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าทุกท่านเพราะท่านเปรียบเสมือนญาติคนหนึ่งของเรา ให้เราดูแลคนที่ท่านรักจนถึงวินาทีสุดท้าย

ในการจัดงานศพนั้นมีขั้นตอนและพิธีกรรมมากมาย เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ สุริยาหีบศพขอแบ่งการจัดงานศพออกเป็นขั้นตอนดังนี้

  1. การเตรียมงานศพก่อน/หลังคนที่ท่านรักจากไป (จาก รพ. / บ้าน / อุบัติเหตุ)
  2. การจัดพิธีรดน้ำศพ และ บรรจุโลงศพ
  3. พิธีสวดพระอภิธรรมศพ โดยทั่วไปมักจะสวด 3 / 5 / 7 คืน
  4. พิธีวันฌาปนกิจศพ
  5. พิธีลอยอังคาร
  6. พิธีทำบุญ 49 วัน / 100 วัน / 1 ปี

ทั้งนี้ในแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียด อุปกรณ์อย่างอื่นอีกมากมายที่ต้องจัดเตรียมซึ่งทางสุริยาหีบศพยินดีที่จะให้คำปรึกษาในการจัดงานศพแก่ลูกค้าทุกท่านตลอด 24 ชั่วโมง โทรได้เลย 02-950-0989

หมายเหตุ ในการจัดงานศพแบบพิธีจีนและคริสต์นั้น  จะมีรายละเอียดและอุปกรณ์ รวมถึงขั้นตอนในการจัดงานที่แตกต่างออกไปจากแบบไทยมาก ลูกค้าทุกท่านควรโทรปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของสุริยาก่อนเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดงาน

บนเส้นทางของการบริหารงานหลังความตายมามากกว่า 20 ปีของสุริยาฟิวเนอรัล เราจึงขอเป็นผู้ช่วยท่านในการให้คำปรึกษาและแนะนำในการจัดงานศพที่มีขั้นตอนและพิธีกรรมมากมาย เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ