จัดงานศพ


จัดงานศพ

สุริยา ฟิวเนอรัล เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการหลังความตายอย่างครบวงจร มามากกว่า 20 ปี โดยใช้มาตรฐานการดำเนินงานและบริการแบบครบวงจร “One Stop Service” เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด และส่งดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตไปสู่สุคติ

ราขอเสนอท่านด้วย Package สุดประหยัดเพื่อช่วยท่านในการบริหารจัดการ งานศพอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นการลดความยุ่งยากในการจัดงาน ด้วยการเลือกซื้อแพคเกจทั้ง 4 แบบดังนี้

1. Smart Package สวด 3 คืน
2. Elegant Package สวด 5 คืน
3. Premium Package สวด 5 คืน
4. Funeral Plan (ลูกค้าออกแบบเองได้ไม่จำกัด)

Smart Package

สวด 3 คืน | โทร 02-950-0989
สวด 5 คืน | โทร 02-950-0989
สวด 7 คืน | โทร 02-950-0989

Elegant Package

สวด 5 คืน | โทร 02-950-0989
สวด 7 คืน | โทร 02-950-0989

Premium Package

สวด 5 คืน | โทร 02-950-0989
สวด 7 คืน | โทร 02-950-0989

Funeral Plan

ติดต่อเจ้าหน้าที่
ยินดีต้อนรับ 24 ชม.