logo-funeral สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ

ทำบุญบริจาคโลงศพ

“งานศพ” ฟังคำนี้แล้ว รู้สึกหดหู่แต่จะหดหู่มากหากท่านไม่สามารถจัดงานศพให้กับคนอันเป็นที่รักของท่านได้เพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับคนที่ท่านรักเป็นโอกาสสุดท้าย บนเส้นทางแห่งการบริการหลังความตายของสุริยามากกว่า 50 ปี เราขอเป็นส่วนหนึ่งเพื่อเป็นตัวกลางในการช่วยเหลือสังคม

โดยสุริยาหีบศพเปิดรับบริจาคโลงศพให้กับผู้ยากไร้ทุกท่านที่มีความประสงค์จัดงานศพให้กับคนที่ท่านรักแต่ขาดปัจจัยในการจัดงานศพในด้านต่าง ๆ

ท่านสามารถมาขอรับโลงศพได้ฟรีกับทางสุริยาหีบศพ ซึ่งเราเป็นตัวกลางในการรับบริจาคโลงศพจากผู้ใจบุญทุกท่านส่งต่อโลงศพนั้นไปถึงมือผู้รับอันเป็นที่รักของท่านอย่างแน่นอน

วิธีการบริจาคโลงศพ

ร้านสุริยา/Walkin

เข้ามาที่ร้านสุริยาทุกสาขาและเขียนใบบริจาคโลงศพ

ขั้นตอนในการบริจาค

 1. ผู้บริจาคติดต่อทางร้านแล้วกรอกใบบริจาค
 2. หย่อนใบบริจาคและเงินบริจาคลงกล่องบริจาคหรือมอบให้เจ้าหน้าที่
 3. เมื่อถึงคิวบริจาค ท่านจะได้จดหมายขอบคุณจากผู้ขอรับบริจาค

ออนไลน์/Online

กรอกแบบฟอร์ม online จากเว็บไซต์ของเราและแจ้งยอดการโอนผ่านทางเว็บ

ขั้นตอนในการบริจาค

 1. เข้าเว็บไซต์บริจาคโลงศพของสุริยาหีบศพ คลิก
 2. กรอกข้อมูลผู้บริจาคลงในแบบฟอร์ม พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน
 3. ระบบบริจาคจะส่งข้อความตอบรับไปยัง SMS และ Email ที่ได้กรอกไว้
 4. เมื่อถึงคิวบริจาคของท่าน ระบบจะส่ง SMS และ Email อีกครั้ง พร้อมแนบจดหมายขอบคุณ
 5. ท่านสามารถตรวจสอบการบริจาคของท่านได้ที่นี่ คลิก

ไลน์/Line

ส่งรายละเอียดผู้บริจาค, จำนวนเงินการบริจาคและหลักฐานการโอนเงินทางไลน์

ขั้นตอนในการบริจาค

 1. แอดไลน์ของสุริยาหีบศพ @suriyagroup
 2. พิมพ์ข้อมูลผู้บริจาคส่งให้แอดมิน
 3. แอดมินจะนำข้อมูลของท่านไปกรอกฟอร์มออนไลน์ให้
 4. ระบบบริจาคจะส่งข้อความตอบรับไปยัง SMS และ Email ที่ได้กรอกไว้
 5. เมื่อถึงคิวบริจาคของท่าน ระบบจะส่ง SMS และ Email อีกครั้ง พร้อมแนบจดหมายขอบคุณ
 6. ท่านสามารถตรวจสอบการบริจาคของท่านได้ที่นี่ คลิก

วิธีการขอรับบริจาคโลงศพ

ขั้นตอนในขอรับบริจาค

 1. ผู้ขอรับบริจาคเตรียมหลักฐานการเสียชีวิต (ใบมรณะบัตร)
 2. สำเนาบัตรประชาขนผู้ขอ และ สำเนาใบมรณะบัตรเสียชีวิต
 3. กรอกแบบฟอร์ม การขอรับบริจาคที่ร้านสุริยาหีบศพ
 4. ตอบจดหมายไปยังผู้บริจาคด้วยลายมือของท่าน
ทำบุญบริจาคโลงศพ หีบศพ โลงศพ สุริยาหีบศพ

ให้เราดูแลคุณ จนถึงวินาทีสุดท้าย