ทำบุญบริจาคโลงเย็น(หีบปรับอากาศ)


Suriya-ทำบุญบริจาคโลงเย็น สุริยาหีบศพ โลงศพ
โลงเย็น สุริยาหีบศพ โลงศพ หีบศพ
โลงเย็น สุริยาหีบศพ โลงศพ หีบศพ
หีบศพ-โลงศพ-โลงเย็น-สุริยาหีบศพ-suriya-2

ทำบุญบริจาคโลงเย็น (หีบปรับอากาศ)

            ร่วมบริจาคโลงเย็น ให้แก่วัดที่ขาดแคลนหรือผู้ที่ยากไร้ ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการซื้อโลงเย็นสำหรับนำไปประกอบพิธี ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมทำบุญบริจาคโลงเย็น เชื่อกันว่าเป็นการเสริมบุญกุศลครั้งใหญ่ เสริมบารมี เสริมความร่มเย็นเป็นสุขในชีวิตและครอบครัว สุขภาพแข็งแรง ดับทุกข์โศกโรคภัย ให้คนในครอบครัวมีแต่พบเจอความเจริญในชีวิต นอกจากทุกท่านยังได้บุญกุศลแล้วผู้รับก็ยังเบาทุกข์ลง เนื่องจากได้ใช้ประโยชน์จากโลงเย็นทีท่านร่วมบริจาคในครั้งนี้

           สุริยาหีบศพขอเป็นตัวกลางในการส่งมอบบุญใหญ่ พร้อมให้คำแนะนำและบริการท่าน สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลและบริจาคโลงเย็นได้ที่ 062.669.9592 ตลอด 24 ชม.

ช่องทางการติดต่อบริจาคโลงศพ
ติดต่อบริจาคโลงศพ
Suriya-ทำบุญบริจาคโลงเย็น สุริยาหีบศพ โลงศพ

วิธีการบริจาคโลงศพ

Suriya-เลขบัญชีทำบุญบริจาคโลงเย็น
walk in บริจาค บริจาคโลงศพ บริจาค
website บริจาค สุริยาหีบศพ โลงศพ หีบศพ
email website บริจาค สุริยาหีบศพ โลงศพ หีบศพ
line email website บริจาค สุริยาหีบศพ โลงศพ หีบศพ

Walkin : เข้ามาที่ร้านสุริยาทุกสาขาและแจ้งความประสงค์บริจาคโลงเย็น หรือ บริจาคผ่านทางเว็บไซต์

Online : กรอกแบบฟอร์ม online จากเว็บไซต์ [Click!!] ของเราและแจ้งยอดการโอนผ่านทางเว็บ

Email : donation@suriyafuneral.com ส่งรายละเอียดการบริจาค ชื่อ,เบอร์โทร,ที่อยู่,จำนวนเงินที่ต้องการบริจาคและหลักฐานการโอน

Line : @suriyagroup ส่งรายละเอียด ชื่อ,เบอร์โทร,Email,ที่อยู่,จำนวนเงินการบริจาคและหลักฐานการโอนเงิน

ช่องทางการติดต่อบริจาคโลงศพ
ติดต่อบริจาคโลงศพ
หีบศพ โลงศพ จำหน่ายหีบศพ ติดต่อโทรปรึกษาซื้อหีบศพ