logo-funeral สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ
ศึกชิงภพสงครามระหว่างบุญกับบาป สุริยาหีบศพเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านขายโลงศพ

ศึกชิงภพสงครามระหว่างบุญกับบาป

ศึกชิงภพสงครามระหว่างบุญกับบาป

 

ศึกชิงภพสงครามระหว่างบุญกับบาป เพราะการตายไม่เคยมีนิมิตหมาย เราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่อาจรู้ได้ และสิ่งที่นำติดตัวเราไปได้หลังจากที่ตายแล้ว ก็มีแค่บุญกับบาปเท่านั้น เมื่อการตาย คือ กฎแห่งไตรลักษณ์ และเราทุกคนต้องเผชิญหน้ากับความตายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นช่วงเวลาก่อนจะตายหรือที่เรียกกันว่า “ศึกชิงภพ” จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ แล้วสงครามละหว่างบุญกับบาปที่ชิงช่วงและช่วงชิงกันนี้จะมีความสำคัญ สุริยาหีบศพ มีคำตอบค่ะ

ศึกชิงภพคืออะไร

ทุกคนทราบกันดีว่า เมื่อเกิดมาล้วนต้องตาย และความตายไม่สามารถกำหนดได้ หรือไม่มีนิมิตหมายบอกว่าเราจะตายเมื่อตอนไหนกันแน่ เมื่อความตายไม่ได้มีนิมิตหมาย เมื่อคนเราใกล้ตายจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ญาติพี่น้องควรใส่ใจ และต้องทำให้ใจของผู้ที่จะเสียชีวิตเกาะเกี่ยวอยู่ในบุญเสมอ ด้วยคำพระท่านได้กล่าวไว้ว่า “ศึกชิงภพ จะอยู่หรือไม่ใจนั้นสำคัญยิ่ง ถือเป็นนาทีทองของชีวิต ญาติต้องพยายามให้จิตผู้ที่จะเสียชีวิตเกาะเกี่ยวอยู่ในบุญตลอดเวลา

เพราะภาพบุญและบาปอกุลทั้งหมดที่ได้ประกอบตามตลอดชีวิต จะฉายอย่างต่อเนื่องทั้งกุศลและอกุศล เพราะถ้าภาพสุดท้ายหยุดที่ภาพไหน ปรโลกที่จะไปก็จะหยุดที่ภาพนั้น ศึกชิงภพ จึงเป็นศึกสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างบุญและบาปอกุศล ดังพุทธพจน์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปตรัสไว้ว่า “จิตเต อสังกิลิฏเฐ สุคติ ปาฏิกังขา” เมื่อจิตผ่องใสไม่เศร้าหมอง สุคติเป็นที่ไป “จิตเต สังกิลิฏเฐ ทุคติ ปาฏิกังขา” เมื่อจิตเศร้าหมองไม่ผ่องใส ทุคติเป็นที่ไป

ลักษณะของอารมณ์ก่อนตายของผู้จะเดินทางไปสู่ปรโลก

ทั้งนี้เวลาคนเราใกล้จะตาย โดยทั่วไปจะมีลักษณ์อารมณ์ 3 อย่างที่เกิดขึ้น ปรากฎเป็นอารมณ์ของปฏิสนธิจิต ที่จะชักนำเราไปเกิดในภพภูมิต่าง ๆ ดังนี้

  1. กรรมมารมณ์

เป็นอารมณ์ของกรรมที่ตนเคยกระทำไว้ ได้มาปรากฎให้เห็นในขณะจิตที่กำลังใกล้ตาย เช่น ถ้าตนเคยฆ่าวัวเพื่อขายเนื้อเป็นประจำ ภาพที่ตัวเองเคยฆ่าจะมาปรากฏ ด่าพ่อว่าแม่ เคยทะเลาะเบาะแว้ง หรือดื่มเหล้าเป็นปกติ ลักขโมยของเป็นปกติ ภาพเหล่านี้จะมาปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนเหมือนกับที่ตัวเคยทำไว้ไม่ผิดเพี้ยน แล้วจิตก็ยึดเอาภาพเหล่านั้นเป็นอารมณ์ กรรมารมณ์นี้จะมีผลต่อจิตที่จะทำให้ไปเกิดในภพภูมิต่างๆ

  1. กรรมนิมิตตารมณ์

หากกรรมารมณ์ไม่ปรากฏให้คนที่ใกล้จะตายเห็น ก็จะมีกรรมนิมิตตารมณ์ปรากฏให้เห็น ได้แก่ อุปกรณ์ที่ตนใช้กระทำดีหรือชั่วในอดีตมาปรากฏให้เห็น เพราะตามธรรมดาในการประกอบกรรมทุกชนิด ส่วนมากจะมีอุปกรณ์เครื่องมือ เช่น ฆ่าวัว ก็ต้องมีมีด ค้อน เป็นต้น เป็นเครื่องมือ หรือทำบุญก็จะมีไทยธรรม มีเครื่องใช้ไม้สอยในการประกอบบุญ เช่น ขันใส่ข้าว ทัพพีตักอาหารใส่บาตร เป็นต้น อุปกรณ์เหล่านี้จะมาปรากฏเป็นกรรมนิมิตในขณะจิตใกล้จะดับ ซึ่งภาพที่เห็นจะแจ่มชัดเพียงใด สุดแต่ใครจะทำดีชั่วด้วยสิ่งใด บ่อยมากเพียงใด เมื่อจิตยึดหน่วงไว้เป็นอารมณ์ ภาพเหล่านั้นจะมีผลต่อความหมองหรือใสของใจ

  1. คตินิมิตตารมณ์

หากกรรมนิมิตตารมณ์ไม่ปรากฏ คตินิมิตตารมณ์จะปรากฏให้เห็น ได้แก่ นิมิต ต่าง ๆ ที่จะบ่งบอกถึงภพภูมิที่ตนจะต้องไปเกิด ปรากฏให้เห็นเด่นชัด บางทีก็เป็นภาพที่ตนไม่เคยเห็นมาปรากฏ แต่บางทีก็เป็นภาพที่ตนเคยเห็นครั้งที่เป็นมนุษย์มาปรากฏ เช่น ภาพสัตว์หรือมนุษย์ เป็นต้น

ทั้งนี้พระพุทธองค์ได้สอนไว้ว่า ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน ทุกอย่างจะสำเร็จด้วยใจ ฉะนั้นเราทุกคนควรทำใจให้ใส ไม่หมอง เพื่อให้มีสุคติเป็นที่ไปนะคะ

สำหรับสุริยาหีบศพ เรามีหีบศพ 5 ประเภท มากกว่า 99 รูปแบบที่เหมาะสมกับทุกศาสนาและทุกพิธีการ ทั้งยังพร้อมให้คำปรึกษาหรือสอบถามเกี่ยวกับการจัดงานศพหรือบริจาคโลงศพ ทางร้านสุริยาหีบศพ มีเจ้าหน้าที่คอยบริการตลอด 24 ชม. เลยค่ะ การตายเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้น ฉะนั้นจงใช้ชีวิตอย่างมีสติ จะทำอะไรให้คิดก่อนเสมอ จงทำแต่ความดีด้วยนะคะ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยค่ะ

Inbox : m.me/suriyafuneral/

Tel : 02-950-0989 (ติดต่อได้ตลอด 24 ชม.)

Website : https://www.suriyafuneral.com/

ให้เราดูแลคุณ จนถึงวินาทีสุดท้าย