logo-funeral สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ
การประกอบพิธีงานศพของชาวคริสต์และคติความเชื่อ

การประกอบพิธีงานศพของชาวคริสต์และคติความเชื่อ

การประกอบพิธีงานศพของชาวคริสต์และคติความเชื่อ

การจัดงานศพแบบคริสต์และความเชื่อ

การประกอบพิธีงานศพของชาวคริสต์และคติความเชื่อ ในแต่ละศาสนาย่อมมีคติความเชื่อและขั้นตอนการประกอบพิธีงานศพที่แตกต่างกัน ไม่เว้นแม้แต่พิธีงานศพของชาวคริสต์ค่ะ ซึ่งชาวคริสต์เองก็แบ่งแยกออกเป็นหลายนิกาย และแต่ละนิกายก็มีคติความเชื่อเรื่องโลกแห่งความตายที่ไม่เหมือนกันด้วย แต่น้อยคนนักที่จะทราบเกี่ยวกับคติความเชื่อเหล่านี้ วันนี้แอดมินจะมาให้ความรู้กันค่ะว่าชาวคริสต์ในแต่ละนิกายมีความเชื่อเรื่องโลกหลังความตายอย่างไรกันบ้าง แล้วการประกอบพิธีงานศพมีขั้นตอนใดกันบ้างค่ะ

คติความเชื่อของชาวคริสต์

ชาวคริสต์มีความเชื่อในเรื่องการตายแล้วฟื้น จึงเปรียบ “ความตาย” เสมือนเป็นการเปลี่ยนแปลงที่อยู่จากที่เก่าไปสู่ที่ใหม่ค่ะ จึงทำให้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่มีความโศกเศร้าและอาลัยอาวรณ์ต่อการจากไปของผู้ล่วงลับอยู่บ้างค่ะ และหากแบ่งคติความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องความตายและโลกหลังความตายตามแต่ละนิกายแล้วล่ะก็สามารถแบ่งได้ตามนี้ค่ะ

  • ชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกมีคติความเชื่อเกี่ยวกับ “ความตาย” ว่าความตายนั้นเป็นสภาวะที่ร่างกายและวิญญาณแยกออกจากกัน เมื่อมนุษย์เสียชีวิตลง ร่างกายที่เป็นสสารจะสลายกลายเป็นธุลีดินตามเดิม ส่วนวิญญาณที่แยกออกจากร่างกายจะถูกนำไปพิพากษาตามบุญและบาปของตนที่ได้เคยกระทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ หากทำความดีมาก ๆ ก็จะไปยังสวรรค์ แต่หากทำความชั่วก็จะไปยังสถานไฟชำระหรือ “นรก” เพื่อชำระโทษนั่นเองค่ะ นอกจากนั้นชาวคาทอลิกยังมีความเชื่อเรื่องการกลับฟื้นคืนชีพภายหลังความตายอีกด้วยค่ะ
  • ชาวคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์มีคติความเชื่อเกี่ยวกับ “ความตาย” ว่าการมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เป็นเพียงแค่เรื่องชั่วคราวเท่านั้น แต่ชีวิตหลังความตายต่างหากที่เป็นชีวิตอันเป็นนิจนิรันดร์ค่ะ นั่นหมายความว่าเมื่อมนุษย์เสียชีวิตลงก็จะได้กลับไปมีชีวิตอันเป็นนิรันดร์หรือได้กลับไปอยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์อย่างถาวร ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระเจ้าได้ทรงเตรียมไว้ให้สำหรับเฉพาะผู้ที่มีความเชื่อ มีความรักและศรัทธาในพระองค์เท่านั้นค่ะ

 

การประกอบพิธีงานศพของชาวคริสต์

ตามประเพณีของชาวคริสต์นั้นมีความเชื่อว่าก่อนที่จะมีผู้เสียชีวิตหรือผู้ป่วยหนักที่ใกล้สิ้นชีวิต ทางครอบครัว เครือญาติ หรือลูกหลานจะเชิญบาทหลวงไปที่บ้านหรือโรงพยาบาล เพื่อทำพิธีศีลเจิม ซึ่งเป็นการให้พรและกำลังใจของพระเจ้าแก่ผู้ที่กำลังจะจากไปให้อยู่ในศีลในพรของพระองค์ค่ะ โดยจะมีการเจิมน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ที่เปรียบได้กับเป็นการให้อภัยแก่ความผิดหรือบาปที่ได้เคยกระทำไว้ แต่ไม่มีโอกาสได้สารภาพบาปไว้ค่ะ สำหรับขั้นตอนในการประกอบพิธีศพของชาวคริสต์หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “พิธีนมัสการไว้อาลัย” นั้นมีอยู่ 4 ขั้นตอนด้วยกัน ได้แก่ขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะ

1. การสวดศพทางคริสต์ศาสนา

ในทางคริสต์ศาสนา การตั้งศพเพื่อรอนำไปประกอบพิธีทางศาสนาจะต้องมีรูปไม้กางเขน, เทียน 1 คู่ และแจกันดอกไม้วางไว้เหนือศีรษะของศพผู้เสียชีวิต และเตรียมภาชนะไว้สำหรับใส่น้ำเสกหรือน้ำมนต์ของทางศาสนาคริสต์พร้อมกิ่งไม้จุ่มวางไว้บนโต๊ะใกล้กับที่ตั้งศพ เพื่อให้ผู้ที่เคารพศพได้ใช้น้ำมนต์พรมศพค่ะ ซึ่งขั้นตอนนี้จะมีลักษณะคล้ายกับขั้นตอนการรดน้ำศพของศาสนาพุทธค่ะ ส่วนพิธีสวดศพในทางศาสนาคริสต์มีจุดประสงค์ต่าง ๆ ในการประกอบพิธีค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีที่ผู้ล่วงลับเคยกระทำไว้และการให้เกียรติ / แสดงความเคารพต่อผู้ล่วงลับ, การรำลึกถึงพระคุณของพระผู้เป็นเจ้าให้แก่ผู้วายชนม์, การบรรเทาจิตใจของครอบครัวหรือเครือญาติของผู้เสียชีวิต และการทำบุญอุทิศส่วนกุศลที่มีอยู่ให้กับผู้เสียชีวิต สำหรับการตั้งศพเพื่อทำพิธีสวดนี้อาจจะจัดขึ้นที่โบสถ์ประมาณ 3 – 5 วันตามความสะดวก โดยทั่วไปแล้วพิธีสวดศพทางคริสต์ศาสนานี้จะคล้ายกับการเข้าโบสถ์ในวันอาทิตย์ค่ะ คือจะมีทั้งการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า การอธิษฐานขอพรและปลอบโยนครอบครัวผู้เสียชีวิต การอ่านพระคัมภีร์ การเทศนาบรรยายธรรมที่เน้นในเรื่องความหวังหลังความตาย และบทเรียนชีวิตของผู้ล่วงลับค่ะ

2. การนำร่างผู้เสียชีวิตลงโลงศพ

โลงศพคริสต์ หีบศพคริสต์

หลังจากบาทหลวงทำพิธีสวดศพด้วยการอ่านบทภาวนาและประพรมน้ำมนต์เสร็จแล้วจึงนำร่างของผู้เสียชีวิตบรรจุใส่โลงศพแบบคริสต์ ปิดฝาโลงศพ และตกแต่งโลงศพด้วยมาลัยและดอกไม้ค่ะ

3. พิธีมิสซา

พิธีมิสซาเป็นพิธีรับศีลมหาสนิทหลังจากเคลื่อนศพไปยังสุสานค่ะ โดยมีความเชื่อที่ว่ารูปหรือร่างกายคนเราเป็นเพียงแค่วัตถุดิบชั่วคราวและเกิดขึ้นจากดิน เมื่อเสียชีวิตลงก็ย่อมต้องกลับไปสู่ดินเช่นกันค่ะ ส่วนจิตใจนั้นเป็นไปตามทางของจิต ซึ่งจิตนี้เป็นสิ่งที่ยังคงอยู่ตลอดไป และไม่มีขอบเขตในเรื่องเวลา สถานที่ หรือปริมาณค่ะ

4. พิธีฝังศพที่สุสาน

สุสานคริสต์ ฝังศพคริสต์ หีบศพ โลงศพ สุริยาหีบศพ

ก่อนที่จะนำศพผู้เสียชีวิตลงหลุม บาทหลวงจะทำพิธีส่งวิญญาณและอำลาผู้เสียชีวิตเป็นครั้งสุดท้าย จากนั้นจึงทำการเสกหลุมศพ ประพรมน้ำเสก/น้ำมนต์ และถวายกำยานหลุมศพผู้ล่วงลับ โดยบาทหลวงจะเป็นผู้กล่าวให้ผู้ล่วงลับออกจากโลงศพเพื่อกลับไปหาพระเจ้าต่อไปค่ะ

 

นี่ก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลการประกอบพิธีงานศพของชาวคริสต์แบบคร่าว ๆ นะคะ และสิ่งหนึ่งที่สำคัญของการประกอบพิธีงานศพก็คือหีบศพนั่นเองค่ะ ทางสุริยาหีบศพรับจัดงานศพแบบครบวงจรตั้งแต่เคลื่อนย้ายศพจากโรงพยาบาลไปวัด ดอกไม้หน้าศพ พวงหรีด เป็นต้น เราจำหน่ายหีบศพของทุก ๆ ศาสนา ไม่ว่าจะเป็น ไทย จีน และคริสต์ค่ะ หีบศพมีให้ท่านเลือกตามความต้องการ หากท่านต้องการสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามข้อมูลก็สามารถติดต่อมาได้ที่ 02-9500989 ได้ตลอด 24 ชม.  เรามีเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาของทุก ๆ ท่านค่ะ

 

banner-ติดต่อโทรปรึกษา-หีบศพ-โลงศพ

ขอบคุณที่มา www.wreathmala.com

ให้เราดูแลคุณ จนถึงวินาทีสุดท้าย