logo-funeral สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ
ประเภทของโลงศพ ขายโลงศพมากกว่า 99 รูปแบบ

ประเภทของโลงศพ

ประเภทของโลงศพ

ประเภทของโลงศพ ขายโลงศพมากกว่า 99 รูปแบบ

ประเภทของโลงศพ สุริยาหีบศพขายโลงศพมากกว่า 99 รูปแบบ วันนี้แอดมินจะมาพูดถึงประเภทของโลงศพ ไม่ว่าจะเป็นโลงศพไทย โลงศพจีน โลงศพคริสต์ และโลงศพปรับอากาศที่นำมาใช้ในการประกอบพิธีฌาปนกิจ ซึ่งโลงศพแต่ละประเภทนั้นจะมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางด้านศาสนา หรือความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม ทำให้โลงศพนั้นมีหลายประเภท  โดยวันนี้เราจะมาอธิบายกันว่าโลงศพแต่ละประเภทนั้นเป็นยังไง และจะขอยกตัวอย่างของโลงศพแต่ละประเภทเพื่อให้สามารถมองเห็นภาพได้อย่างชัดเจน และทำให้คุณสามารถเลือกซื้อโลงศพได้อย่างตรงตามความต้องการของคุณ

โลงศพไทย

โลงศพของไทยนั้นจะใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา มีรูปร่างเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งจะขอยกตัวอย่าง ดังนี้

หีบศพ-โลงศพ-สุริยาหีบศพ

1.โลงศพธรรมดา เป็นโลงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทาและพ่นสีขาวรอบ ๆ เพื่อให้สีเรียบเนียน ภายในโลงมีการบุด้วยผ้าพลาสติก เพื่อป้องกันการรั่วซึม

หีบศพ-โลงศพ-สุริยาหีบศพ-

2.โลงศพขอบเทพพนม  เป็นโลงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทาและพ่นสีขาว และประดับด้วยลายเทพพนม นางฟ้า ลายใบอ้อย ภายในโลงมีการบุด้วยผ้าพลาสติก เพื่อป้องกันการรั่วซึมหีบศพ-โลงศพ-สุริยาหีบศพ

3.โลงศพผ้าตาดน้ำเงินเรียบครึ่งใบ ฐาน 1 ชั้น เป็นโลงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทาและพ่นสีขาว และบุภายนอกด้วยผ้าตาดสีน้ำเงิน ประดับลายนูนเป็นรูปเทพพนม นางฟ้า ลายใบอ้อย เพิ่มความสวยงามด้วยการทาและพ่นสีทองบนลายนูน

หีบศพ-โลงศพ-สุริยาหีบศพ

4.โลงศพผ้าลูกไม้ครึ่งใบ ฐาน 1 ชั้น ทาและพ่นด้วยสีขาวรอบ และบุภายนอกโลงศพด้วยผ้าลูกไม้ ประดับลายนูนเป็นรูปเทพพนม นางฟ้า ลายใบอ้อย ฐานโลงศพ ยกสูงขึ้น 1 ชั้นเป็นขอบฐานของโลงศพ เพิ่มความสวยงามด้วยการทาและพ่นด้วยผงทองลงบนลายนูนสูง

5.โลงศพสติกเกอร์มุกฐาน 3 ชั้น เป็นโลงศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทาและพ่นด้วยสีขาวรอบและบุภายนอกโลงศพด้วยสติกเกอร์มักมีให้เลือกหลากหลายสีทั้ง สีทอง , สีขาว, สีน้ำเงิน และสีดำ ตัวโลงศพยกสูงขึ้น 3 ชั้นเป็นขอบฐานของหีบศพ ภายในโลงศพบุด้วยผ้าพลาสติกอย่างดี ป้องกันการรั่วซึม

 

 โลงศพจีน

โลงศพแบบจีน หรือโลงศพจำปา เป็นโลงศพที่ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมตะวันตกและวัฒนธรรมตะวันออก มีรูปแบบที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม เป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมด มีความประณีตสวยงาม คงทนและแข็งแรง ภายนอกโลงศพประดับด้วยลายกนกแบบจีนที่มีความละเอียดอ่อนประณีต ซึ่งจะขอยกตัวอย่าง ดังนี้

1.โลงศพจำปาสีดำ เป็นโลงศพทรงจีน ทำจากไม้สักแท้ ทาด้วยสีดำ, สีแดง, สีเหลือง ภายในบุผ้าพลาสติกกันการรั่วซึม และบุทับด้วยผ้าต่วนสีมันวาว ส่วนภายนอกประดับด้วยลายกนกแบบจีน ทำจากไม้สักที่มีอายุมากกว่า 25 ปีขึ้นไป มีความประณีตสวยงาม

หีบศพ-โลงศพ-สุริยาหีบศพ-ราคาโลงศพ - ร้านขายโลงศพ - โลงศพจีน โลงจำปา

2.โลงศพจำปาไม้สัก โลงศพทรงจีนจากไม้สักแท้ ภายนอกโลงประดับด้วยลายกนกแบบจีน เป็นงานแฮนด์เมด ทำจากไม้สักที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป มีความประณีตสวยงาม คงทนและแข็งแรง ประดับด้วยลายกนกแบบจีน

 

โลงศพคริสต์

โลงศพแบบคริสต์นั้น เป็นโลงศพที่ได้รับอิทธิพลมาจากตะวันตกและตะวันออก มีรูปแบบการผลิตที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม โดยจะมีทั้งโลงศพคริสต์ทรงสี่เหลี่ยม และโลงศพคริสต์ทรงหกเหลี่ยม ทำจากไม้สักและไม้ปาติเกิ้ล รอบตัวของโลงศพจะติดด้วยที่จับและไม้กางเขน ตัวของโลงศพจะทาด้วยสีขาว หรือทาสีเชลแล็กสำหรับโชว์เนื้อไม้ ซึ่งจะยกตัวอย่าง ดังนี้

ทำพิธีคริสต์ หีบคริสต์ (หกเหลี่ยม) หีบศพ โลงศพ จำหน่ายหีบศพ โลงศพ

1.โลงศพคริสต์แบบสี่เหลี่ยม เป็นโลงศพสำหรับผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ ทำจากไม้สักหรือไม้ปาติเกิ้ล รอบตัวโลงศพติดที่จับและไม้กางเขน ตัวโลงศพทาสีขาว หรือทาเชลแล็กโชว์เนื้อไม้สัก

ทำพิธีคริสต์ หีบคริสต์ (หกเหลี่ยม) หีบศพ โลงศพ จำหน่ายหีบศพ โลงศพ

2.โลงศพคริสต์แบบหกเหลี่ยม เป็นโลงศพสำหรับผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ ทำจากไม้สักหรือไม้ปาติเกิ้ล รอบตัวโลงศพติดที่จับและไม้กางเขน ตัวโลงศพทาสีขาว หรือทาเชลแล็กโชว์เนื้อไม้สัก

 

โลงปรับอากาศ

โลงปรับอากาศหรือโลงเย็น ส่วนใหญ่จะซื้อเพื่อบริจาคถวายวัด สามารถนำไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้ ไม่ว่าจะเป็นญาติสนิทมิตรสหายหรือผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการซื้อโลง โดยโลงปรับอากาศสามารถเก็บรักษาสภาพศพระหว่างการตั้งสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศล โดยมีความเชื่อกันว่าการบริจาคโลงปรับอากาศจะเป็นการช่วยเสริมความร่มเย็นให้กับตนเองและครอบครัว ซึ่งจะยกตัวอย่างดังนี้

หีบปรับอากาศลายนูน (โลงเย็น)

1.โลงศพปรับอากาศลายนูน เป็นโลงศพสี่เหลี่ยมผืนผ้า ปรับอากาศภายในได้ 0 องศา จึงสามารถเก็บรักษาศพไม่ให้เน่าเสียโดยไม่ต้องฉีดยารักษาสภาพศพ ภายนอกประดับด้วยลายนูนรูปเทพพนม นางฟ้า และใบอ้อยรอบทั้งใบ ด้านในสามารถบรรจุหีบศพได้หลายแบบ

หีบปรับอากาศลายสติ๊กเกอร์มุก (โลงเย็น) หีบศพ โลงศพ สุริยาหีบศพ

2.โลงศพปรับอากาศลายสติกเกอร์มุก เป็นโลงศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ปรับอากาศภายในได้ถึง 0 องศา สามารถเก็บรักษาศพไม่ให้เน่าเสียโดยไม่ต้องฉีดยารักษาสภาพศพ ประดับด้วยลายสติกเกอร์รูปเทพพนม และนางฟ้ารอบทั้งใบ ด้านในสามารถบรรจุหีบศพได้หลายแบบ

 

หลังจากได้อ่านบทความนี้กันแล้ว ทุกคนก็น่าจะรู้ว่าความแตกต่างของโลงศพแต่ละประเภทนั้นเป็นยังไง ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนว่าต้องการที่จะใช้งานโลงศพประเภทไหน ซึ่งทุกคนนั้นล้วนมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางด้านการนับถือศาสนา หรือความเชื่อใด ๆ ก็ตาม หากท่านใดสนใจที่จะสั่งซื้อโลงศพหรือต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับโลงศพ สุริยาหีบศพเราพร้อมที่จะบริการให้กับคุณ โดยคุณสามารถติดต่อได้ที่ 02-9500989 ตลอด 24 ชั่วโมงเลยค่ะ

 

banner-ติดต่อโทรปรึกษา-หีบศพ-โลงศพ

ให้เราดูแลคุณ จนถึงวินาทีสุดท้าย