มูลนิธิเพชรเกษม


มูลนิธิเพชรเกษม

บริจาคโลงศพ 50 ใบ วันที่ 28 มีนาคม 2560

มูลนิธิเพชรเกษม สาขาท่าสองยาง ถ.แม่สอด-แม่สะเรียง ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150