วัดแม่ตาว


วัดแม่ตาว

บริจาคโลงศพ 50 ใบ วันที่ 28 กันยายน 2558

วัดแม่ตาว (บ้านสันโรงเรียน) เลขที่ 173 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก