วัดโพธิ์แคน จ.พิจิตร


ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพทั้งหมด 50 ใบ ไปบริจาคที่ วัดโพธิ์แคน จ.พิจิตร เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง

ทางสุริยาหีบศพขอขอบพระคุณผู้ร่วมบริจาคโลงศพทุกท่านมา ณ ที่นี้