logo-funeral สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ
สุริยาหีบศพ โลงศพ หีบศพ

วิธีจัดงานศพในยุคไวรัสโควิด-19

วิธีจัดงานศพในยุคไวรัสโควิด-19

 

สุริยาหีบศพ โลงศพ หีบศพ
สุริยาหีบศพ โลงศพ หีบศพ

วิธีจัดงานศพในยุคไวรัสโควิด-19 เมื่อพูดถึงการจัดงานศพแล้วนั้น เป็นพิธีกรรมที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลย เพราะคนเสียชีวิตไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ได้ ทำให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตเกิดความกังวลขึ้นว่าสามารถจัดงานศพในช่วงนี้ได้หรือไม่ สามารถเคลื่อนย้ายร่างข้ามจังหวัดได้หรือไม่ มีการรวมตัวของคนเป็นจำนวนมากได้หรือไม่ วันนี้ทางสุริยาหีบศพจะมาไขข้อกังวลให้ทุกท่านได้ทราบกันค่ะ ว่าถ้าจัดงานศพจะต้องทำอย่างไรบ้าง มีข้อควรปฏิบัติตามกฎของรัฐบาลที่มีมาตรการลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยให้งดการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรค เช่น จัดคอนเสิร์ต การจัดงานแสดงสินค้าต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของรัฐบาลในกรณีที่ประชาชนไม่สามารถหลีกเลี่ยงการจัดงานศพได้จะต้องมี 12 ข้อควรปฏิบัติ ในการจัดงานศพ โลงศพ ให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ตามวิถี New Normal ดังนี้

สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ
สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ
 • ในงานศพที่มีการแจกบัตรเชิญเข้าร่วมงานควรระบุให้สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือถ้าหากไม่มีบัตรเชิญให้ท่านป้องกันตนเองด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัย และหากมีอาการป่วย เป็นไข้ ไอ ขอความร่วมมือ งดเข้าร่วมงาน รวมทั้งให้นำบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้และโทรศัพท์มือถือพกติดตัวไปด้วย
สุริยาหบศพ หีบศพ โลงศพ
สุริยาหบศพ หีบศพ โลงศพ
 • จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลบริเวณจุดทางเข้างาน ตลอดจนตามจุดต่าง ๆ รอบบริเวณงาน และสำรองหน้ากากอนามัยไว้ให้บริการ
สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ
สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ
 • จัดให้มีจุดคัดกรองและตรวจวัดไข้ผู้เข้าร่วมงาน หากตรวจพบว่ามีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามเข้าร่วมงาน ควรแนะนำให้ไปพบแพทย์โดยทันที
สุริยาหีบศะพ หีบศพ โลงศพ
สุริยาหีบศะพ หีบศพ โลงศพ
 • จัดให้มีการลงทะเบียนบันทึกชื่อ นามสกุล หรือลงทะเบียนผ่านไทยชนะที่รัฐบาลได้จัดทำขึ้น เพื่อประโยชน์ในการติดตามและเฝ้าระวังโรคในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากงานดังกล่าว
สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ
สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ
 • จัดเก้าอี้หรือโต๊ะให้เว้นระยะห่างการนั่งหรือยืน ไม่น้อยกว่า 2 เมตร
สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ
สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ
 • กรณีที่ทราบภายหลังว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในงาน ให้รีบแจ้งและจัดส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดต่อกระทรวงสาธารณสุขในทันที
สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ
สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ
 • หากมีการบริการอาหาร เครื่องดื่ม ควรจัดพื้นที่สำหรับรับประทานอาหารให้มีระยะห่าง และต้องจัดอุปกรณ์สำหรับรับประทานอาหารแยกเป็นรายบุคคลอย่างชัดเจน ควรเป็นอาหารที่ปรุงสุก ใช้ช้อนส่วนตัว
สุริยาหีบศพ โลงศพ หีบศพ
สุริยาหีบศพ โลงศพ หีบศพ
 • งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ
สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ
 • ทำความสะอาดอุปกรณ์และพื้นที่ในบริเวณการจัดงานที่ผู้เข้าร่วมงานต้องสัมผัสบ่อย ๆ หรือใช้ร่วมกันเป็นจำนวนมาก รวมทั้งพื้นที่โดยรอบการจัดงาน เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ลิฟต์ ห้องน้ำ
สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ
สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ
 • งดการแสดงดนตรี มหรสพ หรือเต้นรำทุกชนิด
สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ
สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ
 • ควรใช้ระยะเวลาในการจัดงานให้สั้นที่สุด
สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ
สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ
 • ควรทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือล้างด้วยน้ำและสบู่ทันที หลังออกจากงาน

นี่เป็น 12 ข้อควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ไม่พอเพียงเท่านี้ในการจัดงานศพต้องจัดอาสนะสงฆ์ จะต้องมีการเว้นระยะห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร และในการจัดเก้าอี้สำหรับแขกที่มาร่วมในงานศพ จะต้องจัดเว้นระยะห่างในการนั่งประมาณ 1 เมตร เหมือนกัน เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงอยากให้เจ้าภาพและผู้มาร่วมงานศพทำตามทุกขั้นตอน

สำหรับท่านใดที่ต้องการใช้บริการหีบศพ โลงศพ หรือเคลื่อนย้ายร่าง ทางสุริยาหีบศพยินดีให้บริการในช่วงโควิด-19 และทุก ๆ ช่วง ซึ่งทางเรามีหีบศพให้เลือกมากกว่า 100 แบบ และหากท่านใดสนใจหรือเกิดข้อสงสัยติดต่อเราได้ที่ 02-950-0989 หรือที่ www.suriyafuneral.com ตลอด 24 ชั่วโมง

ให้เราดูแลคุณ จนถึงวินาทีสุดท้าย