สินค้าแนะนำ 1 ดาว


สินค้าแนะนำ 1 ดาว


สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ

ราคา 9,500 บาท

รายละเอียด

1. หีบเทพพนม ฐาน 3 ชั้น
2. บุภายในผ้านวม
3. บริการรถรับส่ง ระยะทาง กรุงเทพ-นนทบุรี-ปทุม
4. อุปกรณ์เชิญวิญญาณ 5 ชิ้น

เงื่อนไข

1. ระยะทางรถรับส่ง “ระยะทาง1” หมายถึงระยะทางไป-กลับวัด จากสุริยา ฟิวเนอรัล และสาขาอื่นที่ร่วมรายการเป็นระยะทางภายในรัศมี 20 กิโลเมตร กรณีที่ไกลว่าระยะทางที่กำหนดทางเราจำเป็นต้องคิดค่าบริการเพิ่มเติมตามระยะทางที่เกินหรือในกรณีที่ลูกค้าต้องการนำส่งสินค้าไปต่างจังหวัด ทางเรายินดีบริการแต่จะต้องคำนวนค่าบริการจัดส่งตามระยะทางตามอัตราที่ทางร้านกำหนดไว้

2. บริการฉีดยารักษาสภาพศพทุก Package จะครอบครุมเฉพาะฉีดยารักษาสภาพศพในรายปกติ ในกรณีที่ผู้ตายประสบอุบัติเหตุหรือติดเชื้อ HIV ทางร้านจำเป็นต้องคิดค่าบริการเพิ่มตามสภาพของผู้ตาย

3. ห้ามเปลี่ยนแปลงสินค้าใน Package แต่ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าอื่นๆเพิ่มเติมได้

4. กรณีที่ลูกค้าซื้อ Package แล้วไม่สามารถรับสินค้ารายการใดรายการหนึ่งได้ เนื่องจาก ติดเงื่อนไขบางประการ ทางร้านจะให้เป็นส่วนลดในการซื้อแพ็คเกจแทน

5. กรณีที่ลูกค้ายกเลิกรายการคำสั่งซื้อสินค้าหรือ Package ทางร้านจะขอหักค่าดำเนินการเป็นจำนวน 30% ราคาสินค้าหรือ Package