สุริยาหีบศพ-ผ้าตาด


coffin_060
coffin_021

หีบสวยงาม หีบศพสวยงาม โลงศพสวยงาม โลงศพประดับ

หีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าทำจากไม้ปาติเกิ้ล ภายในบุด้วยพลาสติกกันการรั่วซึมอย่างดีและบุทับอีกชั้นด้วยผ้าต่วนสีต่าง ๆ ที่มีความมันวาวสวยงาม บุภายนอกหีบศพด้วยผ้าตาดสีทองหรือสีเงิน ซึ่งเดินลายจับจีบย่นรอบใบ ประดับลายนูนเป็นรูปใบอ้อยทาด้วยผงสีทองเพิ่มความสวยงามเมื่อหีบศพกระทบกับแสงไฟ

หีบบุผ้าตาดทองย่นฐาน 3 ชั้น
หีบบุผ้าตาดเงินย่นฐาน 3 ชั้น

หีบผ้าตาดย่น

บุภายนอกหีบศพด้วยผ้าตาดสีทองหรือสีเงิน ซึ่งเดินลายจับจีบย่นรอบใบ ประดับลายนูนเป็นรูปใบอ้อยทาด้วยผงสีทองเพิ่มความสวยงามเมื่อหีบศพกระทบกับแสงไฟ

หีบผ้าตาดทองเรียบ

บุภายนอกหีบศพด้วยผ้าตาดเรียบสีทองหรือสีเงินรอบใบ ประดับลายนูนเป็นรูปใบอ้อยทาด้วยผงสีทองเพิ่มความสวยงามเมื่อหีบศพกระทบกับแสงไฟ

หีบบุผ้าตาดทองเรียบฐาน 3 ชั้น
หีบบุผ้าตาดเงินเรียบฐาน 3 ชั้น
หีบผ้าลูกไม้ครึ่งใบฐาน 3 ชั้น

หีบผ้าลูกไม้

บุภายนอกหีบศพด้วยผ้าตาดเรียบสีทองหรือสีเงินรอบใบ ประดับลายนูนเป็นรูปใบอ้อยทาด้วยผงสีทองเพิ่มความสวยงามเมื่อหีบศพกระทบกับแสงไฟ