สุริยาหีบศพ-หีบจีน1


หีบจีน หีบจำปา โลงศพจีน หีบศพจีน โลงจำปา โลงจีน โลงศพจีน หีบศพแบบต่างประเทศ

หีบทรงจีน (ทรงจำปา) ทำจากไม้สักที่มีอายุมากกว่า 25 ปี ขึ้นไป ทาด้วยสีดำ,สีแดง,สีเหลือง ตัวหีบเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมด มีความประณีตสวยงามและคงทนแข็งแรง ภายในบุด้วยพลาสติกกันการรั่วซึมอย่างดีและบุทับอีกชั้นด้วยผ้าต่วนสีต่าง ๆ ที่มีความมันวาวสวยงาม ภายนอกตัวหีบประดับด้วยลายกนกแบบจีนที่มีความละเอียดอ่อนปราณีต

สินค้าของเรา

หีบจำปาสีดำ

หีบจำปาสีแดง

หีบจำปาสีเหลือง

โทรติดต่อ สนใจติดต่อโทรเลย ติดต่อการจัดงานศพ สั่งซื้อโลงศพ
สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ
สุริยาหีบสพ โลงศพ หีบศพ

รายละเอียดสินค้า

หีบจำปาสีดำ

หีบทรงจีน (ทรงจำปา) ทำจากไม้สักแท้ ทาด้วยสีดำ ตัวหีบเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมด มีความประณีตสวยงามและคงทนแข็งแรง ภายนอกตัวหีบประดับด้วยลายกนกแบบจีนที่มีความละเอียดอ่อนปราณีต

โทรติดต่อ สนใจติดต่อโทรเลย ติดต่อการจัดงานศพ สั่งซื้อโลงศพ
สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ
สุริยาหีบสพ โลงศพ หีบศพ

หีบจำปาสีแดง

หีบทรงจีน (ทรงจำปา) ทำจากไม้สักแท้ ทาด้วยสีแดง ตัวหีบเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมด มีความประณีตสวยงามและคงทนแข็งแรง ภายนอกตัวหีบประดับด้วยลายกนกแบบจีนที่มีความละเอียดอ่อนปราณีต

หีบจำปาสีเหลือง

หีบทรงจีน (ทรงจำปา) ทำจากไม้สักแท้ ทาด้วยสีดำ ตัวหีบเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมด มีความประณีตสวยงามและคงทนแข็งแรง ภายนอกตัวหีบประดับด้วยลายกนกแบบจีนที่มีความละเอียดอ่อนปราณีต

โทรติดต่อ สนใจติดต่อโทรเลย ติดต่อการจัดงานศพ สั่งซื้อโลงศพ
สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ
สุริยาหีบสพ โลงศพ หีบศพ

รีวิวการจัดงานศพ

การทำพิธีกงเต๊ก ในการจัดงานศพ
ของไหว้ของคาว
ของไหว้ของหวานผลไม้
โทรติดต่อ สนใจติดต่อโทรเลย ติดต่อการจัดงานศพ สั่งซื้อโลงศพ
สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ
สุริยาหีบสพ โลงศพ หีบศพ