สุริยาหีบศพ หีบศพคุณภาพ หีบปรับอากาศ (โลงเย็น)


หีบปรับอากาศลายนูน (โลงเย็น)
coffin_071

หีบปรับอากาศ (โลงเย็น)

เป็นหีบทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ปรับอากาศภายในได้ถึง 0 องศาเซลเซียส จึงสามารถเก็บรักษาศพไม่ให้เน่าเสียโดยไม่ต้องฉีดยารักษาสภาพศพ ภายนอกตัวหีบประดับด้วยลายนูนรูปเทพพนม นางฟ้า และใบอ้อย รอบทั้งใบ ด้านในสามารถบรรจุหีบศพได้หลายแบบ ตั้งแต่หีบธรรมดาไปจนถึงหีบเทพพนมฐาน 1 ชั้น ที่มีขนาด 20-24 นิ้ว มีการรับประกันตัวหีบนาน 1 ปี

หีบปรับอากาศลายนูน (โลงเย็น)

หีบปรับอากาศแกะลายนูน

ประดับด้วยลายนูนรูปเทพพนม นางฟ้า และใบอ้อยสีทอง รอบทั้งตัวหีบและฐานหีบ และตกแต่งด้วยสีสันสวยงาม

หีบปรับอากาศแกะลายนูน

ประดับด้วยลายนูนรูปเทพพนม นางฟ้า และใบอ้อยสีทอง รอบทั้งตัวหีบและฐานหีบ และตกแต่งด้วยสีสันสวยงาม

หีบปรับอากาศติดลาย

ประดับด้วยสติ๊กเกอร์รูปเทพพนม นางฟ้า และใบอ้อย รอบทั้งตัวหีบและฐานหีบ และตกแต่งด้วยสีสันสวยงาม

หีบปรับอากาศติดลาย

ประดับด้วยสติ๊กเกอร์รูปเทพพนม นางฟ้า และใบอ้อย รอบทั้งตัวหีบและฐานหีบ และตกแต่งด้วยสีสันสวยงาม

หีบปรับอากาศแกะลายนูน

ประดับด้วยลายนูนรูปเทพพนม นางฟ้า และใบอ้อยสีทอง รอบทั้งตัวหีบและฐานหีบ และตกแต่งด้วยสีสันสวยงาม

หีบปรับอากาศแกะลายนูน

ประดับด้วยลายนูนรูปเทพพนม นางฟ้า และใบอ้อยสีทอง รอบทั้งตัวหีบและฐานหีบ และตกแต่งด้วยสีสันสวยงาม