สุริยาหีบศพ-หีบไม้สัก


หีบไม้สัก หีบแกะลาย หีบทองใน

ทำจากไม้สักที่มีอายุมากกว่า 25 ปี ขึ้นไป ตัวหีบเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมด มีความประณีตสวยงามและคงทนแข็งแรง ภายในบุด้วยพลาสติกกันการรั่วซึมอย่างดีและบุทับอีกชั้นด้วยผ้าต่วนสีต่าง ๆ ภายนอกทาด้วยเชลแล็คโชว์ความสวยงามของเนื้อไม้สัก แกะสลักด้วยลายงดงาม

สินค้าของเรา

หีบศพ โลงศพ จำหน่ายหีบศพ ติดต่อโทรปรึกษาซื้อหีบศพ
สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ
สุริยาหีบสพ โลงศพ หีบศพ

รายละเอียดสินค้า

หีบไม้สักทรงธรรมแกะลาย

หีบไม้สักทรงธรรม

ทำจากไม้สักที่มีอายุมากกว่า 25 ปี ขึ้นไป ตัวหีบเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมด มีความประณีตสวยงามและคงทนแข็งแรง ภายนอกทาด้วยเชลแล็คโชว์ความสวยงามของเนื้อไม้สัก

หีบศพ โลงศพ จำหน่ายหีบศพ ติดต่อโทรปรึกษาซื้อหีบศพ
สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ
สุริยาหีบสพ โลงศพ หีบศพ

หีบไม้สักติดลายเทพพนม

ทำจากไม้สักที่มีอายุมากกว่า 25 ปี ขึ้นไป ตัวหีบเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมด มีความประณีตสวยงามและคงทนแข็งแรง ภายนอกทาด้วยเชลแล็คโชว์ความสวยงามของเนื้อไม้สัก รอบตัวหีบประดับด้วยลายนูนเทพพนม นางฟ้า และใบอ้อยรอบทั้งใบ

หีบไม้สักฐาน 3 ชั้น ติดลายเทพพนม
สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ หีบศพพรีเมี่ยม โรงงาน
หีบศพ โลงศพ จำหน่ายหีบศพ ติดต่อโทรปรึกษาซื้อหีบศพ
สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ
สุริยาหีบสพ โลงศพ หีบศพ
หีบไม้สักฐาน 3 ชั้นติดใบอ้อย

หีบไม้สักฐาน 3 ชั้น

หีบทรงจีน (ทรงจำปา) ทำจากไม้สักแท้ ทาด้วยสีเหลือง ตัวหีบเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมด มีความประณีตสวยงามและคงทนแข็งแรง ภายนอกตัวหีบประดับด้วยลายกนกแบบจีนที่มีความละเอียดอ่อนปราณีต

หีบศพ โลงศพ จำหน่ายหีบศพ ติดต่อโทรปรึกษาซื้อหีบศพ
สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ
สุริยาหีบสพ โลงศพ หีบศพ

หีบไม้สักแกะลายปิดทอง

หีบทำจากไม้สักแท้อายุมากกว่า 25-50 ปี มีฐานแบบทรงปูน 3 ชั้น ตัวหีบเป็นงานแฮนเมดที่มีความประณีตละเอียดอ่อนอีกทั้งยังคงทนแข็งแรง ภายนอกแกะสลักลายงดงาม ปิดด้วยทองคำเปลวแท้ 99.99% ทำให้เมื่อสะท้อนกับแสงไฟจะเกิดประกายสีทองสว่างไสวสวยงาม

หีบศพ โลงศพ หีบทองครอบสัแดงแกะลายพิกุลประดับกระจก สุริยาหีบศพ
สุริยาหีบศพ โลงศพ หีบศพ หีบศพรีเมี่ยม จำหน่ายโลงศพ suriya
หีบทองในสีแดงแกะลายเทพพนมและหงษ์
หีบทองในสีขาวแกลายพิกุลและเทพพนม
หีบศพ โลงศพ จำหน่ายหีบศพ ติดต่อโทรปรึกษาซื้อหีบศพ
สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ
สุริยาหีบสพ โลงศพ หีบศพ