สุริยาหีบศพ Diamond Package


Promotion โปรโมชั่น

รายละเอียด โปรโมชั่น Platinum

บริการรถรับส่ง, บริการบุภายในผ้าต่วน, ชุดดอกไม้รดน้ำศพ มะลิกุหลาบ + น้ำอบไทย,อุปกรณ์เชิญวิญญาณ, ดอกไม้จันทน์ + ดอกไม้จันทน์ของประธาน
, ดอกไม้หน้าศพแบบสวน 2 ชั้น ,ดอกไม้หน้าศพแบบสวนโมเดิร์น, หีบทรงธรรมประกายทองฐาน 3 ชั้น ,หีบแกะสลักลายพุ่มข้าวบิณฑ์ฐาน 3 ชั้น ,หีบไม้สักใหม่ฐาน 3 ชั้น, หีบไม้สักทรงธรรม, ผ้าแพรคลุมศพ, ดอกไม้ถวายพระ (คืนแรก)