logo-funeral สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ
รายละเอียด โปรโมชั่น Gold

Gold 1

โปรโมชั่น โกลด์ 1 สุริยาหีบศพ โลงศพ หีบศพ จำหน่ายหีบศพ จำหน่ายโลงศพ บริการหลังความตายครบวงจร โลงศพไทย โลงศพจีน โลงศพคริสต์ หีบศพไทย หีบศพจีน หีบศพคริสต์ หีบศพแบบมาตรฐาน หีบศพแบบคลาสสิค รับจัดงานศพแบบครบวงจร ดอกไม้หน้าศพ
 1. บริการรถรับส่ง
 2. บริการบุภายในผ้าต่วน
 3. ชุดดอกไม้รดน้ำศพ มะลิกุหลาบ + น้ำอบไทย
 4. อุปกรณ์เชิญวิญญาณ 5 ชิ้น
 5. ดอกไม้จันทน์ 300 ดอก + 5 ดอกเชิญ
 6. ดอกไม้หน้าศพแบบสวน 2 ชั้น
 7. ดอกไม้กรอบรูป
 8. หีบสติ๊กเกอร์มุกทองฐาน 3 ชั้น
 9. ผ้าแพรคลุมศพ
 10. ดอกไม้ถวายพระ (คืนแรก)

Gold 2

โปรโมชั่น โกลด์ 2 สุริยาหีบศพ โลงศพ หีบศพ จำหน่ายหีบศพ จำหน่ายโลงศพ บริการหลังความตายครบวงจร โลงศพไทย โลงศพจีน โลงศพคริสต์ หีบศพไทย หีบศพจีน หีบศพคริสต์ หีบศพแบบมาตรฐาน หีบศพแบบคลาสสิค รับจัดงานศพแบบครบวงจร ดอกไม้หน้าศพ

 1. บริการรถรับส่ง
 2. บริการบุภายในผ้าต่วน
 3. ชุดดอกไม้รดน้ำศพ มะลิกุหลาบ + น้ำอบไทย
 4. อุปกรณ์เชิญวิญญาณ 5 ชิ้น
 5. ดอกไม้จันทน์ 300 ดอก + 5 ดอกเชิญ
 6. ดอกไม้หน้าศพแบบสวน 2 ชั้น
 7. ดอกไม้กรอบรูป
 8. หีบผ้าตาดทองเรียบครึ่งใบฐาน 3 ชั้น
 9. ผ้าแพรคลุมศพ
 10. ดอกไม้ถวายพระ (คืนแรก)

Gold 3

โปรโมชั่น โกลด์ 3 สุริยาหีบศพ โลงศพ หีบศพ จำหน่ายหีบศพ จำหน่ายโลงศพ บริการหลังความตายครบวงจร โลงศพไทย โลงศพจีน โลงศพคริสต์ หีบศพไทย หีบศพจีน หีบศพคริสต์ หีบศพแบบมาตรฐาน หีบศพแบบคลาสสิค รับจัดงานศพแบบครบวงจร ดอกไม้หน้าศพ

 1. บริการรถรับส่ง
 2. บริการบุภายในผ้าต่วน
 3. ชุดดอกไม้รดน้ำศพ มะลิกุหลาบ + น้ำอบไทย
 4. อุปกรณ์เชิญวิญญาณ 5 ชิ้น
 5. ดอกไม้จันทน์ 300 ดอก + 5 ดอกเชิญ
 6. ดอกไม้หน้าศพแบบสวน 2 ชั้น
 7. ดอกไม้กรอบรูป
 8. หีบไม้อัดลายสักฐาน 3 ชั้น
 9. ผ้าแพรคลุมศพ
 10. ดอกไม้ถวายพระ (คืนแรก)

Gold 4

โปรโมชั่น โกลด์ 4 สุริยาหีบศพ โลงศพ หีบศพ จำหน่ายหีบศพ จำหน่ายโลงศพ บริการหลังความตายครบวงจร โลงศพไทย โลงศพจีน โลงศพคริสต์ หีบศพไทย หีบศพจีน หีบศพคริสต์ หีบศพแบบมาตรฐาน หีบศพแบบคลาสสิค รับจัดงานศพแบบครบวงจร ดอกไม้หน้าศพ
 1. บริการรถรับส่ง
 2. บริการบุภายในผ้าต่วน
 3. ชุดดอกไม้รดน้ำศพ มะลิกุหลาบ + น้ำอบไทย
 4. อุปกรณ์เชิญวิญญาณ 5 ชิ้น
 5. ดอกไม้จันทน์ 300 ดอก + 5 ดอกเชิญ
 6. ดอกไม้หน้าศพแบบสวน 2 ชั้น
 7. ดอกไม้กรอบรูป
 8. หีบผ้าตาดทองย่นฐาน 3 ชั้น (สี เงิน/ทอง)
 9. ผ้าแพรคลุมศพ
 10. ดอกไม้ถวายพระ (คืนแรก)

Gold 5

โปรโมชั่น โกลด์ 5 สุริยาหีบศพ โลงศพ หีบศพ จำหน่ายหีบศพ จำหน่ายโลงศพ บริการหลังความตายครบวงจร โลงศพไทย โลงศพจีน โลงศพคริสต์ หีบศพไทย หีบศพจีน หีบศพคริสต์ หีบศพแบบมาตรฐาน หีบศพแบบคลาสสิค รับจัดงานศพแบบครบวงจร ดอกไม้หน้าศพ
 1. บริการรถรับส่ง
 2. บริการบุภายในผ้าต่วน
 3. ชุดดอกไม้รดน้ำศพ มะลิกุหลาบ + น้ำอบไทย
 4. อุปกรณ์เชิญวิญญาณ 5 ชิ้น
 5. ดอกไม้จันทน์ 300 ดอก + 5 ดอกเชิญ
 6. ดอกไม้หน้าศพแบบสวน 2 ชั้น
 7. ดอกไม้กรอบรูป
 8. หีบผ้าตาดเรียบ วิมานเทพพนมนางฟ้า
 9. ผ้าแพรคลุมศพ
 10. ดอกไม้ถวายพระ (คืนแรก)

Gold 6

โปรโมชั่น โกลด์ 6 สุริยาหีบศพ โลงศพ หีบศพ จำหน่ายหีบศพ จำหน่ายโลงศพ บริการหลังความตายครบวงจร โลงศพไทย โลงศพจีน โลงศพคริสต์ หีบศพไทย หีบศพจีน หีบศพคริสต์ หีบศพแบบมาตรฐาน หีบศพแบบคลาสสิค รับจัดงานศพแบบครบวงจร ดอกไม้หน้าศพ
 1. บริการรถรับส่ง
 2. บริการบุภายในผ้าต่วน
 3. ชุดดอกไม้รดน้ำศพ มะลิกุหลาบ + น้ำอบไทย
 4. อุปกรณ์เชิญวิญญาณ 5 ชิ้น
 5. ดอกไม้จันทน์ 300 ดอก + 5 ดอกเชิญ
 6. ดอกไม้หน้าศพแบบสวน 2 ชั้น
 7. ดอกไม้กรอบรูป
 8. หีบทรงธรรมสีครีม (ไม้ธรรมดา)
 9. ผ้าแพรคลุมศพ
 10. ดอกไม้ถวายพระ (คืนแรก)

หีบศพ โลงศพ