สุริยาหีบศพ Silver Package


Promotion โปรโมชั่น

รายละเอียด โปรโมชั่น Silver

บริการรถรับส่ง, บริการบุภายในผ้านวม, ชุดดอกไม้รดน้ำศพ มะลิกุหลาบ + น้ำอบไทย, อุปกรณ์เชิญวิญญาณ, ดอกไม้จันทน์, ดอกไม้หน้าศพแบบกอผสม 5 กอ, หีบขอบเทพพนม /หีบเทพพนมฐาน 1 ชั้น /หีบเทพพนมฐาน 2 ชั้น /หีบเทพพนมฐาน 3 ชั้น, ผ้าแพรคลุมศพ, ชุดธูปเทียนสำหรับ 3 คืน