logo-funeral สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ

เกี่ยวกับเรา

ร้านขายหีบศพอันดับ 1
ที่คนใช้บริการเยอะมากที่สุดในไทย

สุริยาหีบศพ เริ่มก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2521 โดยคุณสมชาย สุริยเสนีย์ โดยเริ่มจากร้านขนาดเล็กบริเวณพรานนก และขายหีบศพเป็นสินค้าหลัก แต่ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ในปี 2525 คุณสมชาย จึงได้ย้ายกิจการมาที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพและนนทบุรี และเป็นก้าวแรกในการขยายกิจการมาสู่ธุรกิจพิธีศพแบบครบวงจร

     ในปี 2535 คุณวิโรจน์ สุริยเสนีย์ บุตรชายของคุณสมชาย ซึ่งเป็นทายาทรุ่นที่สองผู้คลุกคลีในกิจการของที่บ้านตั้งแต่เด็ก และได้เรียนรู้เทคนิควิชาต่างๆ มาจากคุณพ่อโดยตรง ก็ได้ขยายสาขามาก่อตั้งกิจการของตนเองที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยใช้มาตรฐานการดำเนินงานที่คงคุณภาพของสุริยาหีบศพไว้ทุกประการ ในเริ่มต้นนั้น มีพนักงานเพียงแค่ 10 คนกับโรงงานเล็กๆ 1 แห่งเท่านั้น​

     ปี 2545 คุณวิโรจน์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของกลุ่มลูกค้าจากโรงพยาบาล จึงได้เริ่มติดต่อธุรกิจและสร้างสัมพันธ์อันดีกับเจ้าหน้าที่และผู้บริหารโรงพยาบาล หลังจากการศึกษาข้อมูลทั้งจากผู้เชี่ยวชาญด้านพยาธิวิทยา รวมถึงการเดินทางไปดูงานที่ต่างประเทศ เป็นเวลานานกว่า 2 ปี คุณวิโรจน์ จึงตัดสินใจก้าวเข้าสู่ธุรกิจการบริหารห้องศพโรงพยาบาล โดยได้ดูแลห้องศพให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเป็นที่แรก นับเป็นผู้บุกเบิกในวงการนี้อย่างแท้จริง​

     นอกจากการให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจแล้ว สุริยาหีบศพคลองหลวง ยังมุ่งเน้นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้ริเริ่มการพัฒนาค้นหาวัสดุที่ใช้ทดแทนไม้อย่างต่อเนื่อง โดยได้น้อมนำโครงการในพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาเป็นแนวทาง คือ การนำไม้ที่ทำจากหญ้าแฝกและวัสดุอื่นๆ ซึ่งคิดค้นโดยทีมวิจัยของกรมป่าไม้ มาใช้สำหรับประกอบเป็นหีบบางประเภท ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปริมาณการใช้ไม้ลงแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อการเผาไหม้ ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย​

     ปัจจุบันนี้ เรายังคงพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง จากกิจการขนาดเล็กในอดีต ก้าวเข้าสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจพิธีศพแบบครบวงจรในประเทศไทย เรามีพนักงานกว่า 50 ชีวิตพร้อมให้บริการแก่ลูกค้า มีโรงงานที่ทันสมัยในกระบวนการผลิต และมีโรงพยาบาลชั้นนำหลายแห่งที่ไว้วางใจให้เราดูแลบริหารจัดการห้องศพ

คนที่จะประกอบกิจการด้านนี้ให้รุ่งเรือง ต้องมีคุณสมบัติ 3 ประการ คือ คิดดี มีเมตตา และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักการให้ไม่ใช่เป็นฝ่ายรับอย่างเดียว นั่นคือปณิธานและแนวทางในการดำเนินธุรกิจสุริยาหีบศพของเรา