แพคเกจลอยอังคาร


แพคเกจลอยอังคาร

กองขนส่งฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี

 • บริเวณลอยอังคาร : กองขนส่งฐานทัพเรือสัตหีบ
 • เรือสำหรับ 30 ที่นั่ง
 • ลุ้งลอยอังคาร
 • อุปกรณ์ที่มีให้เครื่องใช้ในพิธีลอยอังคาร
 • พิธีกรทำพิธี
 • รถตู้รับส่งญาตินั่งได้ 10 ที่นั่ง
 • เจ้าหน้าที่ดูแล 1 คน
 • ระยะเวลาในการประกอบพิธี :  1 ชั่วโมง
ลอยอังคารปากเกร็ด_๒๑๐๔๐๘_0 สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ

ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี

 • บริเวณลอยอังคาร : ปากเกร็ด
 • เรือสำหรับ 15 ที่นั่ง
 • ลุ้งลอยอังคาร
 • อุปกรณ์ที่มีให้เครื่องใช้ในพิธีลอยอังคาร
 • พิธีกรทำพิธี
 • รถตู้รับส่งญาตินั่งได้ 10 ที่นั่ง
 • เจ้าหน้าที่ดูแล 1 คน
 • ระยะเวลาในการประกอบพิธี :  1 ชั่วโมง

วัดช่องลม
จ.สมุทรสาคร

 • บริเวณลอยอังคาร : ท่าเรือวัดช่องลม
 • เรือสำหรับ 15 ที่นั่ง
 • ลุ้งลอยอังคาร
 • อุปกรณ์ที่มีให้เครื่องใช้ในพิธีลอยอังคาร
 • พิธีกรทำพิธี
 • รถตู้รับส่งญาตินั่งได้ 10 ที่นั่ง
 • เจ้าหน้าที่ดูแล 1 คน
 • ระยะเวลาในการประกอบพิธี :  1 ชั่วโมง
ลอยอังคารท่าเรือวัดมหาวงศ์ สมุทรปราการ_๒๑_0 สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ

ท่าเรือวัดมหาวงศ์ จ.สมุทรปราการ

 • บริเวณลอยอังคาร : ท่าเรือวัดมหาวง
 • เรือสำหรับ 15 ที่นั่ง
 • ลุ้งลอยอังคาร
 • อุปกรณ์ที่มีให้เครื่องใช้ในพิธีลอยอังคาร
 • พิธีกรทำพิธี
 • รถตู้รับส่งญาตินั่งได้ 10 ที่นั่ง
 • เจ้าหน้าที่ดูแล 1 คน
 • ระยะเวลาในการประกอบพิธี :  1 ชั่วโมง

วัดบางนางเกรง
จ.สมุทรปราการ

 • บริเวณลอยอังคาร : ท่าน้ำสโมสรโรงเรียนนายเรือ
 • เรือสำหรับ 15 ที่นั่ง
 • ลุ้งลอยอังคาร
 • อุปกรณ์ที่มีให้เครื่องใช้ในพิธีลอยอังคาร
 • พิธีกรทำพิธี
 • รถตู้รับส่งญาตินั่งได้ 10 ที่นั่ง
 • เจ้าหน้าที่ดูแล 1 คน
 • ระยะเวลาในการประกอบพิธี :  1 ชั่วโมง
logo-funeral สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ

วัดหลวงพ่อโสธร จ.ฉะเชิงเทรา

 • บริเวณลอยอังคาร : วัดหลวงพ่อโสธร
 • เรือสำหรับ 15 ที่นั่ง
 • ลุ้งลอยอังคาร
 • อุปกรณ์ที่มีให้เครื่องใช้ในพิธีลอยอังคาร
 • พิธีกรทำพิธี
 • รถตู้รับส่งญาตินั่งได้ 10 ที่นั่ง
 • เจ้าหน้าที่ดูแล 1 คน
 • ระยะเวลาในการประกอบพิธี :  1 ชั่วโมง

หมายเหตุ ราคานี้เป็นแพคเกจลอยอังคารครบวงจร ไม่สามารถปรับหรือลดรายการใดรายการหนึ่งได้

ลอยอังคาร

คำว่า “อังคาร” ในที่นี้ หมายถึง เถ้าถ่านของศพที่เผาแล้ว พิธีลอยอังคาร จึงหมายถึง การนำเถ้าถ่านที่เหลือจากการเผาศพไปลอยในแม่น้ำ ด้วยความเชื่อและคตินิยมของคนไทยที่มีมาช้านานว่า การลอยยอังคาร จะช่วยส่งดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับไปสู่ภพภูมิที่ดี ที่ที่มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข เหมือนดั่งสายน้ำที่มีความชุ่มเย็นอยู่เป็นนิจ

นอกจากนี้ ในสมัยก่อนที่ยังไม่มีการสร้างเมรุ หรือ ตะกอนเผาศพ เถ้าถ่านและกระดูกที่เหลือจากการเผาศพนั้น หากปล่อยทิ้งไว้ก็จะขาวโพลนอยู่กลางลานวัดหรือป่าช้า ถูกผู้คนเหยียบย่ำและถูกสัตว์คุ้ยเขี่ยเป็นที่อุจาดตา

จึงต้องเก็บให้เรียบร้อยแล้วนำไป ลอยในแม่น้ำทั้งหมด บ้างก็ลอยแค่ส่วนหนึ่งและเก็บไว้บูชาส่วนหนึ่ง ส่วนที่เก็บไว้บูชานี้ ก็คือกระดูกหรือที่เรียกว่า อัฐิ โดยจะเก็บไว้ในโกศ และส่วนที่นำไปลอยน้ำ ก็คือขี้เถ้า หรือที่เรียกว่า อังคาร นั่นเอง

พิธีลอยอังคาร ลอยอังคาร สุริยาหีบศพ หีบศพ บริการลอยอังคาร สุริยาหีบศพ