logo-funeral สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ
โปรโมชั่นของสุริยาหีบศพ ราคาหีบศพ ขายโลงศพ

โปรโมชั่นของสุริยาหีบศพ

โปรโมชั่นของสุริยาหีบศพ

โปรโมชั่นของสุริยาหีบศพ ราคาหีบศพ ขายโลงศพ

โปรโมชั่นของสุริยาหีบศพ แน่นอนว่าความตายเป็นสิ่งที่เราเลือกไม่ให้เกิดขึ้นไม่ได้ แต่จะไม่มีใครที่สามารถหลีกเลี่ยงความตายไปได้ และเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าคนที่เรารักหรือตัวเราเองนั้นจะจากไปเมื่อไหร่ เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะต้องมีการดำเนินการจัดงานฌาปนกิจ โดยทางเราสุริยาหีบศพมีโปรโมชั่นที่ให้คุณสามารถจัดงานศพได้อย่างครบครัน ดังนี้

1.โปรโมชั่น Silver 1 ราคา 13,500 บาท จะประกอบไปด้วย

promotion silver1

 • หีบขอบเทพพนม
 • ดอกไม้หน้าศพแบบกอผสม 5 กอ
 • บริการรถรับส่ง ระยะทาง 1 กิโลเมตร
 • บุภายในผ้านวม
 • ชุดดอกไม้รดน้ำศพ มะลิกุหลาบ + น้ำอบไทย
 • อุปกรณ์เชิญวิญญาณ 5 ชิ้น
 • ดอกไม้จันทน์ 100 ดอก + 3 ดอกเชิญ
 • ดอกไม้กรอบรูป
 • ดอกไม้หลังหีบ 1 กอใหญ่
 • ผ้าแพรคลุมศพ
 • ดอกไม้ถวายพระ (คืนแรก)

2.โปรโมชั่น Silver 2 ราคา 15,500 บาท จะประกอบไปด้วย

promotion silver2

 • หีบขอบเทพพนม ฐาน 1 ชั้น
 • ดอกไม้หน้าศพแบบกอผสม 5 กอ
 • บริการรถรับส่ง ระยะทาง 1 กิโลเมตร
 • บุภายในผ้านวม
 • ชุดดอกไม้รดน้ำศพ มะลิกุหลาบ + น้ำอบไทย
 • อุปกรณ์เชิญวิญญาณ 5 ชิ้น
 • ดอกไม้จันทน์ 100 ดอก + 3 ดอกเชิญ
 • ดอกไม้กรอบรูป
 • ดอกไม้หลังหีบ 1 กอใหญ่
 • ผ้าแพรคลุมศพ
 • ดอกไม้ถวายพระ (คืนแรก)

3.โปรโมชั่น Gold 1 ราคา 32,000 บาท จะประกอบไปด้วย

promotion gold1

 • หีบสติกเกอร์มุกทองฐาน 3 ชั้น
 • ดอกไม้หน้าศพแบบสวน 2 ชั้น
 • บริการรถรับส่ง ระยะทาง 1 กิโลเมตร
 • บริการบุภายในผ้าต่วน
 • ชุดดอกไม้รดน้ำศพ มะลิกุหลาบ + น้ำอบไทย
 • อุปกรณ์เชิญวิญญาณ 5 ชิ้น
 • ดอกไม้จันทน์ 300 ดอก + 5 ดอกเชิญ
 • ดอกไม้กรอบรูป
 • ผ้าแพรคลุมศพ
 • ดอกไม้ถวายพระ (คืนแรก)

4.โปรโมชั่น Gold 2 ราคา 35,000 บาท จะประกอบไปด้วย

promotion gold2

 • หีบผ้าตาดทองเรียบครึ่งใบฐาน 3 ชั้น
 • ดอกไม้หน้าศพแบบสวน 2 ชั้น
 • บริการรถรับส่ง ระยะทาง 1 กิโลเมตร
 • บริการบุภายในผ้าต่วน
 • ชุดดอกไม้รดน้ำศพ มะลิกุหลาบ + น้ำอบไทย
 • อุปกรณ์เชิญวิญญาณ 5 ชิ้น
 • ดอกไม้จันทน์ 300 ดอก + 5 ดอกเชิญ
 • ดอกไม้กรอบรูป
 • ผ้าแพรคลุมศพ
 • ดอกไม้ถวายพระ (คืนแรก)

5.โปรโมชั่น Diamond 1 ราคา 69,000 บาท จะประกอบไปด้วย

promotion diamond1

 • หีบทรงธรรมประกายทองฐาน 3 ชั้น
 • ดอกไม้หน้าศพแบบสวน 2 ชั้น
 • บริการรถรับส่ง ระยะทาง 1 กิโลเมตร
 • บริการบุภายในผ้าต่วน
 • ชุดดอกไม้รดน้ำศพ มะลิกุหลาบ + น้ำอบไทย
 • อุปกรณ์เชิญวิญญาณ 5 ชิ้น
 • ดอกไม้จันทน์ 500 ดอก + 7 ดอกเชิญ
 • ดอกไม้กรอบรูป
 • ดอกไม้หลังหีบ 1 กอใหญ่
 • ดอกไม้พุ่มซ้ายขวา
 • ผ้าแพรคลุมศพ
 • ดอกไม้ถวายพระ (คืนแรก)

6.โปรโมชั่น Diamond 2 ราคา 79,000 บาท จะประกอบไปด้วย

promotion diamond2

 • หีบแกะสลักลายพุ่มข้าวบิณฑ์ฐาน 3 ชั้น
 • ดอกไม้หน้าศพแบบสวน 2 ชั้น
 • บริการรถรับส่ง ระยะทาง 1 กิโลเมตร
 • บริการบุภายในผ้าต่วน
 • ชุดดอกไม้รดน้ำศพ มะลิกุหลาบ + น้ำอบไทย
 • อุปกรณ์เชิญวิญญาณ 5 ชิ้น
 • ดอกไม้จันทน์ 500 ดอก + 7 ดอกเชิญ
 • ดอกไม้กรอบรูป
 • ดอกไม้หลังหีบ 1 กอใหญ่
 • ดอกไม้พุ่มซ้ายขวา
 • ผ้าแพรคลุมศพ
 • ดอกไม้ถวายพระ (คืนแรก)
 • ธูปเทียน 3 คืน

7.โปรโมชั่น ศิริ 1 ราคา 30,000 บาท จะประกอบไปด้วย

promotion siri 1

 • หีบขอบเทพพนม ฐาน 3 ชั้น
 • ดอกไม้หน้าศพแบบกอโมเดิร์น (เก็บกระถางกลับหลังจบงาน)
 • บุภายในผ้าต่วน (ครีม/ ชมพู/ ฟ้า)
 • บริการรถรับส่ง ระยะทาง 1 กิโลเมตร
 • ชุดดอกไม้รดน้ำศพ มะลิกุหลาบ + น้ำอบไทย
 • อุปกรณ์เชิญวิญญาณ 5 ชิ้น
 • ดอกไม้จันทน์ 300 ดอก
 • สังฆทาน 4 ชุด
 • ธูปเทียน 3 คืน

8.โปรโมชั่น ศิริ 2 ราคา 40,500 บาท จะประกอบไปด้วย

promotion siri 2

 • หีบผ้าตาดทองย่นฐาน 3 ชั้น
 • ดอกไม้หน้าศพแบบกอโมเดิร์น (เก็บกระถางกลับหลังจบงาน)
 • บุภายในผ้าต่วน (ครีม/ ชมพู/ ฟ้า)
 • บริการรถรับส่ง ระยะทาง 1 กิโลเมตร
 • ชุดดอกไม้รดน้ำศพ มะลิกุหลาบ + น้ำอบไทย
 • อุปกรณ์เชิญวิญญาณ 5 ชิ้น
 • ดอกไม้จันทน์ 300 ดอก
 • สังฆทาน 4 ชุด

9.โปรโมชั่น ศิริ 3 ราคา 57,500 บาท จะประกอบไปด้วย

promotion siri 3

 • หีบทรงธรรมฐาน 3 ชั้นสีขาว
 • ดอกไม้หน้าศพแบบกอโมเดิร์น (เก็บกระถางกลับหลังจบงาน)
 • บุภายในผ้าต่วน (ครีม/ ชมพู/ ฟ้า)
 • บริการรถรับส่ง ระยะทาง 1 กิโลเมตร
 • ชุดดอกไม้รดน้ำศพ มะลิกุหลาบ + น้ำอบไทย
 • อุปกรณ์เชิญวิญญาณ 5 ชิ้น
 • ดอกไม้จันทน์ 300 ดอก
 • สังฆทาน 4 ชุด

หมายเหตุ

 • บริการฉีดยารักษาสภาพศพเพิ่ม 1,000 บาท
 • ชุดธูปเทียนสวดคืนละ 500 บาท
 • นิมนต์พระเพิ่ม 1,000 บาท (ทางร้านใส่ซองให้พระเอง)
 • ค่าพนักงานยก ไม่ได้คิดค่าบริการเป็น service (ขึ้นอยู่กับทางญาติจะให้ค่าตอบแทน)

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • ระยะทางรถรับส่ง หมายถึงระยะทางไป-กลับวัด จาก สุริยา ฟิวเนอรัล และสาขาอื่นที่ร่วมรายการเป็นระยะทางภายในรัศมี 20 กิโลเมตร กรณีที่ไกลว่าระยะทางที่กำหนด ทางสุริยาหีบศพจะมีค่าบริการเพิ่มเติมตามระยะทางที่เกิน หรือ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการนำส่งไปต่างจังหวัด ค่าบริการจัดส่งจะคิดตามอัตราที่ทางร้านกำหนดไว้
 • ห้ามเปลี่ยนแปลงสินค้าในโปรโมชั่น
 • กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถรับสินค้ารายการใดรายการหนึ่งได้ ทางสุริยาหีบศพจะให้เป็นส่วนลดแทน
 • กรณีที่ลูกค้ายกเลิกรายการคำสั่งซื้อ ทางสุริยาหีบศพจะขอหักค่าดำเนินการเป็นจำนวน 30% ของราคาโปรโมชั่น

นี่เป็นเพียงตัวอย่างของโปรโมชั่นที่เราได้ทำการหยิบยกขึ้นมา สุริยาหีบศพเรามีโปรโมชั่นมากมายให้คุณเลือก ซึ่งคุณสามารถเลือกโปรโมชั่นได้ตามที่คุณต้องการได้เลยค่ะ สำหรับท่านใดที่ต้องการที่จะปรึกษาเกี่ยวกับหีบศพ หรือสอบถามโปรโมชั่นหีบศพ สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมงเลยค่ะ สุริยาหีบศพเราพร้อมที่จะดูแลคนที่ท่านรักจนถึงวินาทีสุดท้าย สามารถติดต่อเราได้ที่ 02-950-0989 ได้เลยค่ะ เรายินดีให้บริการค่ะ

ให้เราดูแลคุณ จนถึงวินาทีสุดท้าย