10 อันดับวัดยอดนิยมจัดงานศพในกรุงเทพปี 2020


การจัดงานศพ เป็นการทำพิธีที่ไม่มีใครอยากจัดขึ้น แต่เราก็ต้องเข้าใจว่าคนเราเกิดมาก็ต้องตายกันทุกคน และเมื่อถึงคราวต้องจัดงานก็เป็นช่วงเวลาที่มันกะทันหัน ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อน และญาติก็อยู่ในอารมณ์โศกเศร้า

เนื่องจากการทำพิธีมีหลายขั้นตอนและรายละเอียดค่อนข้างซับซ้อน ฉะนั้นวันนี้เราสุริยาหีบศพจะมาแนะนำ 10 วัดที่นิยมจัดงานศพในกรุงเทพปี 2020 เนื่องจากการเดินทางสะดวกในการปฏิบัติพิธีกรรมและมีพื้นที่กว้างขวางสามารถอำนวยความสะดวกได้ตามมาดูกันเลย

วัดเสมียนนารี

เป็นวัดที่เหมาะกับงานฌาปนกิจ เพราะทางวัดมีบริการจัดงานศพแบบครบวงจร และมีศาลารองรับสำหรับสวดศพมากมาย ราคาจัดงานไม่แพง

วัดโสมนัส

เป็นวัดที่มีหน่วยงานฌาปนสถานกองทัพบกเป็นผู้ให้บริการ ภายในจะมีร้านค้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดงานได้อย่างเต็มที่ สถานที่จอดรถกว้าง ราคาไม่แพง

วัดตรีทศเทพ

เป็นวัดที่ร่มรื่น สถานที่สะอาดและกว้างขวาง รถเข้าออกได้สะดวก มีศาลารองรับ เหมาะสมกับการจัดงานศพ ราคาไม่แพง

วัดจัดงานศพ สุริยาหีบศพ จัดงานศพวัดธาตุทอง

วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร

เป็นฌาปนสถานกองทัพอากาศที่อำนวยความสะดวกและให้บริการงานฌาปนกิจแบบครบวงจร สถานที่จอดรถกว้างขวาง การเดินทางสะดวกราคาจัดงานก็ไม่แพง

วัดหัวลำโพง

เป็นวัดที่อำนวยความสะดวกเรื่องงานฌาปนกิจได้ดีงามและเรียบร้อย ทางวัดมีการจัดการที่ดี อาหารอร่อย ที่จอดรถกว้าง ห้องน้ำสะอาด

จัดงานศพโทรเลย สุริยาหีบศพยินดีให้บริการ

วัดเครือวัลย์วรวิหาร

เป็นวัดโบราณที่สร้างมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา สถานที่สะอาด พื้นที่กว้าง มีศาลารองรับหลายศาลา ราคาไม่แพง

วัดธาตุทอง

เป็นวัดใหญ่และอยู่ใจกลางเมืองติดถนนสุขุมวิท สถานที่จอดรถก็สะดวก เป็นวัดที่มีงานฌาปนกิจศพของผู้ที่มีชื่อเสียงมีศาลาจำนวนมาก

วัดเทพศิรินทร์

เป็นวัดที่ใหญ่โตและหรูหรา มีความสะดวกในงานฌาปนกิจเอาไว้อย่างครบถ้วน มีศาลาในการจัดงานหลายศาลา ที่จอดรถกว้างขวาง ราคาไม่แพง

วัดราษฎร์บูรณะ

เป็นวัดติดถนนที่มีทางเข้าออกหลายทางและสะดวกสบายในการเดินทาง สถานที่ภายในวัดก็กว้าง ห้องน้ำสะอาด เป็นอีกหนึ่งวัดที่นิยมจัดงานศพ

วัดมงกุฎกษัตริยาราม

เป็นวัดที่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการจัดงานมากมาย การเดินทางสะดวก พื้นที่กว้าง คนที่นิยมจัดงานศพที่วัดนี้

จัดงานศพโทรเลย สุริยาหีบศพยินดีให้บริการ