logo-funeral สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ

ของชำร่วย

ของชำร่วย ถือเป็นสิ่งของตอบแทน เพื่อมอบให้แขกที่มาแสดงความไว้อาลัยผู้เสียชีวิตภายในงาน โดยของชำร่วยงานศพ ถือเป็นเครื่องแสดงความขอบคุณต่อแขกที่มาร่วมงาน และแสดงถึงความเป็นตัวตนของผู้เสียชีวิตเพื่อให้ผู้คนได้ระลึกถึงผู้เสียชีวิตอยู่เสมอ อีกทั้งยังเป็นเครื่องแสดงความรัก ความหวังดี และความห่วงใย ให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้เป็นอย่างดีด้วยเช่นเดียวกัน