logo-funeral สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ

บุภายใน

ด้วยประสบการณ์การทำหีบศพ เรามีความใส่ใจในเรื่องการบุภายในโลงศพด้วย ซึ่งมีบางคนถามว่าทำไมต้องใส่ใจในเรื่องภายในโลงศพ แต่สำหรับเราหีบศพนั้นเปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังสุดท้ายของคนที่ท่านรัก ดังนั้นสุริยาหีบศพจึงใส่ใจในการออกแบบภายใน ซึ่งมีแบบบุภายในผ้านวม,บุภายในผ้าต่วน,บุภายในผ้าไหมและบุภายในผ้าสักกะหลาดสไตส์ยุโรป