logo-funeral สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ

รถรับศพ

บริการรถรับส่งศพของสุริยาหีบศพ บริการรถรับ-ส่งศพทั่วประเทศไทย ด้วยใจพร้อมให้บริการ และการันตีความปลอดภัยด้วยการตรวจเช็คคุณภาพรถทุกครั้งก่อนให้บริการ พนักงานขับรถของเราบริการด้วยความเต็มใจพร้อมที่จะไปส่งคนที่ท่านรักจนถึงจุดหมาย ซึ่งพนักงานของเราเต็มใจบริการที่จะไปส่งคนที่ท่านรักเสมือนเป็นคนในครอบครัวและมีการฝึกอบรมมารยาทในการขับรถให้พนักงาน จึงสามารถมั่นใจการบริการของเรา