logo-funeral สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ

สินค้าเสริมในพิธีศพ

จากประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับงานศพและงานไม้ ธุรกิจของเราสามารถเข้าไปสนับสนุนธุรกิจไม่ว่าจะเป็นหีบศพ สินค้าที่เกี่ยวกับพิธีศพ โดยเราใช้ช่างที่มีฝีมือชำนาญการด้านงานไม้ ,งานสี ,งานประดับกระจก ที่มีประสบการณ์เพื่อผลิตสินค้าซึ่งสินค้าที่ใช้ในพิธีศพ สุริยา ฟิวเนอรัล ไม่ได้หวังว่าจะใช้สินค้าเสริมนี้ในพิธีศพเท่านั้น เพราะเราเข้าใจดีถึงลูกค้าบางกลุ่มที่ต้องการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ให้แก่บุคคลที่จากไป ด้วยการซื้ออุปกรณ์ในพิธีศพถวายวัด เราจึงมีอุปกรณ์เสริมต่างๆ พร้อมจำหน่าย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแบบครบวงจร นอกจากนี้เรายังรับสั่งทำ ซ่อมแซม อุปกรณืที่อยู่ภายในวัดได้ด้วย

สินค้า : ราชรถ ธรรมมาสน์ ฐานเผา(ติดตั้งหน้าเมรุ) ฐานสวด(รองหีบในพิธีสวด) เตียงรดน้ำศพ ฉากกั้นรดน้ำศพ โต๊ะกราบศพ โต๊ะวางเครื่องทองน้อย โต๊ะหมู่บูชา ตู้พระธรรม ตู้พระไตรปิฎก อาสนะสงฆ์และตาลปัตร