logo-funeral สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ

หีบปรับอากาศ (โลงเย็น)

หีบปรับอากาศหรือโลงเย็น สามารถเก็บรักษาสภาพศพระหว่างการตั้งสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศล ด้านในสามารถบรรจุหีบศพได้หลายแบบ ตั้งแต่หีบศพธรรมดาไปจนถึงหีบศพเทพพนมฐาน 1 ชั้น ขนาดหีบศพตั้งแต่ 18-24 นิ้ว โครงหีบทั้งหมดเป็นสแตนเลส ปรับอากาศภายในได้ถึง 0 องศาเซลเซียส จึงสามารถเก็บรักษาศพไม่ให้เน่าเสียโดยไม่ต้องฉีดยารักษาสภาพศพ