logo-funeral สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ

หีบศพแบบคริสต์

หีบคริสต์ สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ มีหีบศพทั้งทรงสี่เหลี่ยมและหกเหลี่ยม หีบศพทำจากไม้สักหรือไม้ปาติเกิ้ล รอบตัวหีบศพติดที่จับและไม้กางเขน ตัวหีบศพทาสีขาว/ทาเชลแล็กโชว์เนื้อไม้สัก