logo-funeral สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ

หีบศพแบบจีน

หีบจำปา หีบจีน หีบศพจีน โลงจำปา โลงจีน โลงศพจีน เป็นหีบศพที่ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมตะวันตก และวัฒนธรรมตะวันออก มีรูปแบบการผลิตหีบศพที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม ซึ่งสุริยาหีบศพเรามีหีบศพแบบจีน หรือเรียกว่า หีบจำปา ทำจากไม้สักที่มีอายุมากกว่า 25 ปี ขึ้นไป ทาหีบศพด้วยสีดำ,สีแดง,สีเหลือง,ไม้สัก ตัวหีบศพเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมด มีความประณีตสวยงามและคงทนแข็งแรง ภายในหีบศพบุด้วยพลาสติกกันการรั่วซึมอย่างดี และบุทับอีกชั้นด้วยผ้าต่วนสีต่างๆ ภายนอกตัวหีบศพประดับด้วยลายกนกแบบจีนที่มีความละเอียดอ่อนปราณีต ซึ่งเราผลิตหีบศพตามแพทเทิร์นที่ถูกต้อง ตามหลักของศาสนาและผู้เสียชีวิต