logo-funeral สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ

หีบศพแบบมาตรฐาน

หีบศพแบบมาตรฐาน เป็นหีบศพที่นิยมใช้ทั่วไปมีความเป็นมาตรฐาน ตัวหีบศพมาตรฐาน มีขนาดประมาณความกว้างของหีบศพ 20 นิ้ว ความยาวของหีบศพ 185 ซม. ความสูงของหีบศพ 65 ซม. ขนาดหีบศพแบบมาตรฐาน มีให้เลือกตามความกว้างของหีบศพตั้งแต่ 20 นิ้ว, 22 นิ้ว, 24 นิ้ว