logo-funeral สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ

จัดดอกไม้หน้าศพแบบกอ1

Description

จัดดอกไม้หน้าศพแบบกอ

ชื่อสินค้า : จัดดอกไม้หน้าศพแบบกอ
รายละเอียดสินค้า : จัดดอกไม้หน้าศพแบบกอ

ลักษณะการจัดดอกไม้ศพ : จัดดอกไม้หน้าศพแบบเป็น กอดอกไม้ 5 กอเล็ก มีดอกไม้หลังหีบ จัดเป็นกรุ๊ปและมีดอกไม้ตกแต่งกรอบรูป 1 ชุด
ดอกไม้ที่ใช้จัด : เตยลาย, ใบทางหมาก, เบิร์ด, ขิงแดง, เยบิล่า, กล้วยไม้ และ มัม
วัสดุ : กระถาง และ โอเอซิส
*ดอกไม้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลขึ้นอยู่ตามสภาพอากาศ

flower_select_074_0