logo-funeral สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ

จัดดอกไม้หน้าศพแบบกอ4

Description

จัดดอกไม้หน้าศพแบบกอ

รหัสสินค้า : SF1104
ชื่อสินค้า : จัดดอกไม้หน้าศพแบบกอ
รายละเอียดสินค้า : จัดดอกไม้หน้าศพแบบกอ

ลักษณะการจัดดอกไม้ศพ : จัดดอกไม้หน้าศพแบบเป็น กอดอกไม้ 5กอเล็ก แบบมีดอกไม้หลังหีบ และมีดอกไม้ตกแต่งกรอบรูป 1 ชุด
ดอกไม้ที่ใช้จัด : เบญจมาศ, มัมนอก, คาร์เนชั่น, ใบทางหมาก และ หน้าวัว
วัสดุ : กระถาง และ โอเอซิส

flower_select_076_2