logo-funeral สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ

จัดดอกไม้หน้าศพแบบกอ5

Description

จัดดอกไม้หน้าศพแบบกอ

รหัสสินค้า : SF1102
ชื่อสินค้า : จัดดอกไม้หน้าศพแบบกอ
รายละเอียดสินค้า : จัดดอกไม้หน้าศพแบบกอ

ลักษณะการจัดดอกไม้ศพ : จัดดอกไม้หน้าศพแบบเป็น กอดอกไม้ 5 กอ และมีดอกไม้ตกแต่งกรอบรูป 1 ชุดดอกไม้ที่ใช้จัด : บอททอน,เบญจมาศ, มัมนอก, ใบทางหมาก, คาร์เนชั่น และ กล้วยไม้
วัสดุ : กระถาง และ โอเอซิส

flower_select_077_0 (1)