logo-funeral สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ

จัดดอกไม้หน้าศพแบบกอ6

Description

flower_select_073_0

รหัสสินค้า : SF1101
ชื่อสินค้า : จัดดอกไม้หน้าศพแบบกอ
รายละเอียดสินค้า : จัดดอกไม้หน้าศพแบบกอ

ลักษณะการจัดดอกไม้ศพ : จัดดอกไม้หน้าศพแบบเป็น กอดอกไม้ 7กอ และมีดอกไม้ตกแต่งกรอบรูป 1 ชุด
ดอกไม้ที่ใช้จัด : บอททอน, เบญจมาศ, มัมนอก, ใบทางหมาก, คาร์เนชั่น และ กล้วยไม้
วัสดุ : กระถาง และ โอเอซิส

รายละเอียดสินค้า
จัดดอกไม้หน้าศพแบบกอ

ลักษณะการจัดดอกไม้ศพ : จัดดอกไม้หน้าศพแบบเป็นกอดอกไม้ 7กอ และมีดอกไม้ตกแต่งกรอบรูป 1 ชุด
ดอกไม้ที่ใช้จัด

  1. บอททอน
  2. มัมนอก
  3. ใบทางหมาก
  4. คาร์เนชั่น
  5. กล้วยไม้
  6. เบญจมาศ

วัสดุ-อุปกรณ์ในการจัดดอกไม้ : กระถาง และ โอเอซิส

flower_select_073_0 (1)